02166909573
02166915929

کالیبراسیون

کالیبراسیون
شرکت آرکا صنعت آروین با هدف ترویج و توسعه فرهنگ اندازه شناسی و ارائه خدمات کالیبراسیون (Calibration Service) و اندازه گیری دقیق به صنایع مختلف کشور عزیزمان پا به این عرصه گذاشته است.

مدیریت ارشد و کارشناسان این مجموعه با اتکا به علم و تجارب چندین سال خود در زمینه اندازه شناسی، موفق به اخذ صلاحیت همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درزمینه آموزش و کالیبراسیون شدند.

شرکت آرکا صنعت آروین با اتکا به تجربه گرانقدر همکاری با بیش از چندین هزار واحد در صنایع مختلف کشور (صنایع: نفت، برق، خودرو سازی، غذایی، دارویی و بهداشتی، پزشکی، کشاورزی، ساختمان و ...) آماده ارائه خدمت رسانی به کلیه صنایع کشور می باشد.