02166909573
02166915929

اندازه گیری CO2 در هوا

اندازه گیری CO2 در هوا
CO2 متر برای اندازه گیری کیفیت هوای داخلی
به همراه پراب، باطری و راهنمای کالیبراسیون
قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک
دقت اندازه گیری بالا
قابلیت اندازه گیری مقدار میانگین و ماکزیمم
کارکرد آسان
Measurement range: 0 to +9,999 ppm CO2
Resolution: 1 ppm CO2

دیگر محصولات دسته تجهیزات كشاورزی و صنایع غذایی