02166909573
02166915929

فوتومتر LED

فوتومتر LED
مناسب برای تعیین محتویات خاک

قابلیت تعیین پارامترهای مهم خاک مانند نیترات، پتاسیم، آمونیوم و فسفات

طول موج های 365، 450 و 660 نانومتر
قابلیت انتقال داده ها از طریق USB
دارای باطری های قابل شارژ

دیگر محصولات دسته تجهیزات كشاورزی و صنایع غذایی