02166909573
02166915929

ويسكومترهاي شیشه ای کالیبره شده

ويسكومترهاي  شیشه ای کالیبره شده
این شرکت انتخاب کاملي از ويسكومترهاي مويين شیشه ای کالیبره شده را برای اندازه گیری چسبندگي حرکتی فرآورده های نفتی مایع مطابق با ASTM D445 و روش های آزمون استاندارد مربوطه ارائه مي دهد. همه انواع ويسكومترها مطابق با ASTM D446 و مشخصات استاندارد مرتبط برای ويسكومترهاي مويين حركتي شیشه ای کالیبره شده است. هر ويسكومتر با گواهی کالیبراسیون عرضه مي شود و دارندگان باید به طور جداگانه سفارش بگيرند. لطفا برای تعیین اين مورد كه كدام ويسكومتر بهترین راه حل برای کاربرد خاص شما است،با این شرکت تماس حاصل فرمایید.

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی