02166909573
02166915929

تجهیزات اندازه گیری

تجهیزات اندازه گیری – تجهیزات اندازه گیری آروین ، انواع تجهیزات اندازه گیری ، لیست قیمت تجهیزات اندازه گیری

تجهیزات اندازه گیری – تجهیزات اندازه گیری آروین ، انواع تجهیزات اندازه گیری ، لیست قیمت تجهیزات اندازه گیری

تجهیزات اندازه گیری – تجهیزات اندازه گیری آروین ، انواع تجهیزات اندازه گیری ، لیست قیمت تجهیزات اندازه گیری

محصولات در ارتباط با تجهیزات اندازه گیری

آخرین اخبار

تأمین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال صنایع غذایی سحر

1397-08-28

تأمین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال صنایع غذایی سحر

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز صنایع غذایی سحر را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین حمام ترموستاتیک سیرکوله  شرکت شیمی در سلف

1397-07-08

تأمین حمام ترموستاتیک سیرکوله شرکت شیمی در سلف

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه حمام ترموستاتیک سیرکوله کمپانی USLAB امریکا مورد نیاز شرکت شیمی در سلف را تأمین و به آن مرکز تحویل داده است بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR)  وسفتی سنج میوه دانشگاه اردکان یزد

1397-07-08

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) وسفتی سنج میوه دانشگاه اردکان یزد

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین سنسور تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 150 کمپانی SPECTRUM امریکا و دستگاه سفتی سنج میوه کمپانی Step System آلمان مورد نیاز دانشگاه اردکان یزد را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR)  وسفتی سنج میوه دانشگاه محقق اردبیلی

1397-07-08

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) وسفتی سنج میوه دانشگاه محقق اردبیلی

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین سنسور تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 150 کمپانی SPECTRUM امریکا و دستگاه سفتی سنج میوه کمپانی Step System آلمان مورد نیاز دانشگاه محقق اردبیلی را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تقطیر دین استارک شرکت شیمی در سلف

1397-06-27

تأمین دستگاه تقطیر دین استارک شرکت شیمی در سلف

شرکت آرکا صنعت آروین سه ست دستگاه تقطیر دین استارک مورد نیاز شرکت شیمی در سلف را تأمین و به آن مرکز تحویل داده است بیشتر ...

تأمین تجهیزات آزمایشگاهی واحد جاجرم شرکت آلومینای ایران

1397-06-27

تأمین تجهیزات آزمایشگاهی واحد جاجرم شرکت آلومینای ایران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه دو عدد دستگاه مولتی پارامتر کمپانی Milwaukee ایتالیا مورد نیاز شرکت آلومینای ایران را تامین و به آن مرکز تحویل داده است بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه کشاورزی بیرجند

1397-06-13

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه کشاورزی بیرجند

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین سنسور تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 150 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز دانشگاه کشاورزی بیرجند را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور تاناکا ژاپن شرکت نوران شیمی جلفا

1397-06-03

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور تاناکا ژاپن شرکت نوران شیمی جلفا

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور مدل RX360 کمپانی تاناکا ژاپن شرکت نوران شیمی جلفا را مجددا کالیبره کرده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه اکتان سنج زلتکس امریکا شرکت پترو پالایش نیک یزد

1397-06-03

کالیبراسیون دستگاه اکتان سنج زلتکس امریکا شرکت پترو پالایش نیک یزد

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه اکتان سنج مدل ZX-101RZ کمپانی زلتکس امریکا شرکت پترو پالایش نیک یزد را مجددا کالیبره کرده و همچنین کالیبره ستان نیز به آن اضافه نموده است. بیشتر ...

تامین دستگاه تقطیر در اتمسفر شرکت نیک نام آزما

1397-06-03

تامین دستگاه تقطیر در اتمسفر شرکت نیک نام آزما

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی موردنیاز شرکت نیک نام آزما را از کمپانی USLAB امریکا به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تامین دستگاه تقطیر در اتمسفر شرکت کیا شیمی زنگان

1397-06-03

تامین دستگاه تقطیر در اتمسفر شرکت کیا شیمی زنگان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی موردنیاز شرکت کیا شیمی زنگان در شهر زنجان را از کمپانی USLAB امریکا به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تامین دستگاه تقطیر در اتمسفر و فلش پوینت شرکت پالایش شیمی پاسارگاد

1397-05-24

تامین دستگاه تقطیر در اتمسفر و فلش پوینت شرکت پالایش شیمی پاسارگاد

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تقطیر در اتمسفر و فلش پوینت بسته فراورده های نفتی موردنیاز شرکت پالایش شیمی پاسارگاد از کمپانی USLAB امریکا را به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه شهید بهشتی تهران

1397-03-06

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه شهید بهشتی تهران

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین سنسور تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 350 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز دانشگاه شهید بهشتی تهران را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین حمام هیدرومتر (دانسیته) موردنیاز شرکت پترو کاوند کاران انرژی

1397-03-06

تأمین حمام هیدرومتر (دانسیته) موردنیاز شرکت پترو کاوند کاران انرژی

شرکت آرکا صنعت آروین حمام هیدرومتر (تعیین دانسیته/چگالی) فراورده های نفتی موردنیاز شرکت پتروکاوندکاران انرژی از کمپانی Koehler امریکا را به همراه ست کامل هیدرومترها و لوازم یدکی دو ساله، تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج شرکت نفت بهران

1397-03-03

تأمین دستگاه رنگ سنج شرکت نفت بهران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج پرتابل LC 100 موردنیاز شرکت نفت بهران به منظور سنجش رنگ روغن ها مطابق استاندارد ASTM D7843 را از کمپانی Lovibond انگلستان تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه هیدروکربن شرکت پتروآزمای نسیم خاورمیانه (طرح برند سازی)

1397-02-01

تجهیز آزمایشگاه هیدروکربن شرکت پتروآزمای نسیم خاورمیانه (طرح برند سازی)

شرکت آرکا صنعت آروین کلیه تجهیزات تست و کنترل کیفیت هیدروکربنها شامل بنزین، گازوییل، روغنهای صنعتی و ... شرکت پتروآزمای نسیم خاورمیانه واقع در مشهد که از جمله شرکتهای زنجیره ای توزیع سوخت می باشد را به طور کامل تأمین نموده است. از جمله این تجهیزات می توان دستگاههای کروماتوگرافی گاز (GC) کمپانی Agilent امریکا، تعیین میزان سولفور به روش EDXRF، دستگاه اکتان سنج آنالایزر پرتابل Zeltex، حمام هیدرومتر (دانسیته)، حمام ویسکوزیته کینماتیک، نقطه اشتعال باز و بسته، تیتراتور عدد اسیدی/بازی (TAN/TBN)، حمام فشاربخار به روش Reid، تقطیر در اتمسفر، تعیین نقطه ریزش و ابری شدن، تست خوردگی نوار مس، ترازو، آون و بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام شرکت پترو انرژی کیمیا

1396-11-23

تأمین دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام شرکت پترو انرژی کیمیا

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام موردنیاز شرکت پترو انرژی کیمیا را از کمپانی Koehler امریکا تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت سوخت نیروگاه شوباد کهنوج

1396-10-03

تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت سوخت نیروگاه شوباد کهنوج

شرکت آرکا صنعت آروین تجهیزات موردنیاز کنترل کیفیت سوخت از جمله تست سولفور به روش XRF، بمب کالریمتر (جهت تعیین ارزش حرارتی سوخت)، هیدرومتر، ویسکومتر، دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش بسته و همچنین دستگاه تعیین نقطه ریزش و ابری شدن (پورپوینت) آزمایشگاه سوخت نیروگاه شوباد کهنوج را تأمین، نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین حمام هیدرومتر (دانسیته) مدیریت برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

1396-07-23

تأمین حمام هیدرومتر (دانسیته) مدیریت برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

شرکت آرکا صنعت آروین حمام هیدرومتر (دانسیته) موردنیاز شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان را تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین تجهیزات آزمایشگاهی واحد جاجرم شرکت آلومینای ایران

1396-07-23

تأمین تجهیزات آزمایشگاهی واحد جاجرم شرکت آلومینای ایران

شرکت آرکا صنعت آروین تعدادی از تجهیزات و اقلام آزمایشگاهی مورد نیاز طرح تولید هیدرات های ویژه شرکت آلومینای ایران از قبیل دستگاه دانسیته متر رومیزی دیجیتال سری DA600 کمپانی KEM ژاپن را تأمین و نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه هیدروکربن شرکت معماران تجارت آفتاب

1396-07-23

تجهیز آزمایشگاه هیدروکربن شرکت معماران تجارت آفتاب

شرکت آرکا صنعت آروین کلیه تجهیزات تست و کنترل کیفیت هیدروکربنهای تولیدی شرکت معماران تجارت آفتاب واقع در بندرعباس از جمله تعیین میزان سولفور به روش EDXRF کمپانی TANAKA ژاپن، دستگاه اکتان سنج آنالایزر پرتابل Zeltex امریکا (ZX 101 XL) و ... را تأمین و نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه اکتان سنج پتروشیمی اصفهان

1396-07-23

تأمین دستگاه اکتان سنج پتروشیمی اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین اکتان سنج آنالایزر پرتابل Zeltex آمریکا (ZX 101 XL) موردنیاز پتروشیمی اصفهان را تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه لرستان

1396-07-23

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه لرستان

شرکت آرکا صنعت آروین سنسور تعیین میزان رطوبت خاک TDR 100 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز گروه علوم باغبانی انشگاه لرستان را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال دانشگاه مراغه

1396-07-23

تأمین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال دانشگاه مراغه

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال دانشگاه جهرم

1396-07-23

تأمین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال دانشگاه جهرم

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه سمنان

1396-07-23

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه سمنان

شرکت آرکا صنعت آروین سنسور تعیین میزان رطوبت خاک TDR 100 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در ماهشهر

1396-05-28

تجهیز آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در ماهشهر

شرکت آرکا صنعت آروین تعداد زیادی از تجهیزات کنترل کیفیت فراورده های نفتی از جمله حمام ویسکوزیته کینماتیک ساخت کمپانی CANNON امریکا، حمام هیدرومتر(دانسیته) جهت تعیین دانسیته فراورده های نفتی ساخت کمپانی USLAB، دستگاه تیتراتور اتوماتیک کارل فیشر (KARL FISCHER) و دیگر لوازم آزمایشگاهی مورنیاز آزمایشگاه شایان بازدید واقع در منطقه آزاد ماهشهر را تأمین و نصب و راه اندازی نموه است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه تست قیر شرکت اصفهان قیر

1396-05-28

تجهیز آزمایشگاه تست قیر شرکت اصفهان قیر

شرکت آرکا صنعت آروین به منظور ارتقای سطح کیفی آزمایشگاه کارخانه اصفهان قیر، این ازمایشگاه را با تجهیزاتی از معتبرترین برندها از جمله دستگاه تمام دیجیتال درجه نفوذ قیر ساخت کمپانی HUMBOLDT امریکا به روز رسانی و تجهیز نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه تست و کنترل کیفیت گریس مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان

1396-05-28

تجهیز آزمایشگاه تست و کنترل کیفیت گریس مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان

شرکت آرکا صنعت آروین کلیه تجهیزات تست و کنترل کیفیت آزمایشگاه گریس از جمله تجهیزات تست نفوذپذیری (پنترومتر) گریس و دستگاه تعیین نقطه قطره ای شدن گریس شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را تأمین، نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه هیدروکربن شرکت صدرا نفت پارسیان

1396-05-28

تجهیز آزمایشگاه هیدروکربن شرکت صدرا نفت پارسیان

شرکت آرکا صنعت آروین تعداد کثیری از تجهیزات پیشرفته آنالیز هیدروکربن ها از جمله کروماتوگرافی گازی (GC) کمپانی Agilent امریکا، تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی به روش EDXRF و اکتان سنج آنالایزر پرتابل Zeltex آمریکا (ZX-101 XL) موردنیاز این شرکت را تأمین، نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه هواشناسی مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

1394-01-22

تجهیز آزمایشگاه هواشناسی مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

تأمین تجهیزات هواشناسی موردنیاز مرکز حفاظت خاک وآبخیزداری بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه شرکت بام گام عایق ارومیه

1394-01-22

تجهیز آزمایشگاه شرکت بام گام عایق ارومیه

تأمین تجهیزات پیشرفته قیر موردنیاز آزمایشگاه کارخانه تولید قیر بام گام عایق ارومیه بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه پیشرفته قیر شرکت قیر آکام

1393-12-08

تجهیز آزمایشگاه پیشرفته قیر شرکت قیر آکام

تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه قیر آکام با تجهیزات پیشرفته PG ساخت امریکا بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه پیشرفته قیر شرکت آذربام

1393-11-20

تجهیز آزمایشگاه پیشرفته قیر شرکت آذربام

تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه آذربام تبریز با تجهیزات پیشرفته PG ساخت امریکا بیشتر ...

تأمین تجهیزات قیر پالایش قطران اصفهان

1393-09-17

تأمین تجهیزات قیر پالایش قطران اصفهان

تأمین تجهیزات قیر پالایش قطران اصفهان بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه قیر و آسفالت

1393-02-12

تجهیز آزمایشگاه قیر و آسفالت

تجهیز آزمایشگاه قیر و آسفالت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان کرمانشاه بیشتر ...

راه اندازی آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح

1393-02-12

راه اندازی آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح

راه اندازی آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح اداره کل استاندارد استان زنجان بیشتر ...

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی قیر و آسفالت

1393-02-12

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی قیر و آسفالت

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی قیر و آسفالت شرکت آذردوام یول بیشتر ...

تأمین تجهیزات پنوماتیکی و هیدرولیکی

1393-02-12

تأمین تجهیزات پنوماتیکی و هیدرولیکی

تأمین تجهیزات پنوماتیکی و هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر ...

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی پلی استایرن

1393-02-12

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی پلی استایرن

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی پلی استایرن اداره کل استاندارد استان زنجان بیشتر ...