02166909573
02166915929

دستگاه سایش و پولیش نمونه های متالوگرافی ساخت ایتالیا

دستگاه سایش و پولیش نمونه های متالوگرافی ساخت ایتالیا
دستگاه سایش و پولیش نمونه های متالوگرافی ساخت ایتالیا

دارای دو موتور با قابلیت کنترل مجزای هر یک از موتورها
سایش اتوماتیک
چرخش به دو صوت ساعتگرد و پادساعتگرد
سرعت متغیر: 600-50 دور در دقیقه
تعداد صفحات : 2
توان: 2x250 W
سایز نمونه: Ø15-Ø32mm / Ø20-Ø40mm
سایز پولیش/سایش: Grinding length set up may - 4mm