02166909573
02166915929

دستگاه آزمايش اولتراسونيك سنگ

دستگاه آزمايش اولتراسونيك سنگ
دستگاه آزمايش اولتراسونيك سنگ با قابليت اندازه گيري سرعت امواج اولتراسونيك درون سنگ،اندازه گيري فاصله بين پراب ها، اندازه گيري مدول یانگ (مدول الاستیسیته) ، با ظرفيت نا محدود بایگانی اطلاعات وکپی نمودارهاي آزمايش روي كارت SDيا فلش ، پورت RS232 ,RS485,USB براي اتصال پرينتر يا کامپیوتر، دقت 0.1µs ، شامل دو پراب 55 KHz با كابل هاي اتصال ، استوانه كاليبراسیون ، دارای ميكروپروسسور ، جهت محاسبه و پردازش اطلاعات ترکیب اولتراسونيك و چكش اشميت ، جهت تعیین کیفیت سنگ و مصالح سنگی