02166909573
02166915929

دستگاه آزمايش ميكرو دوال

دستگاه آزمايش ميكرو دوال
دستگاه آزمايش ميكرو-دوال داراي شمارشگر ديجيتالي اتوماتيك، جهت تعيين كيفيت سنگدانه ها به روش سايش همراه با2 عدد استوانه فولادي استاندارد و گوی با قطر10mm از جنس استنلس استیل مطابق بااستاندارد
1097-1 EN