02166909573
02166915929

دستگاه اولتراسونيك بتن

دستگاه اولتراسونيك بتن
دستگاه اولتراسونيك بتن با قابليت اندازه گيري سرعت امواج اولتراسونيك درون مصالح،اندازه گيري فاصله بين پراب ها ، مدول یانگ(مدول الاستیسیته) ، ظرفيت بالاي دستيابي ، پردازش وطبقه بندي اطلاعات آزمايش تا حداكثر100.000 نمونه بر روي كارت SD يا فلش ، پورت RS232,RS485,USB براي اتصال پرينتر يا کامپیوتر، دقت 0.1µs ، داراي نمايشگربزرگ با ابعاد 320×240 pixel ، پردازشگر، شامل دو پراب 55 KHz با كابل هاي اتصال ، استوانه كاليبراسیون ، کیف حمل ضد ضربه و ملزومات ، قابلیت کارکرد با برق و باتری به همراه شارژر ، جهت تعیین کیفیت بتن