02166909573
02166915929

دستگاه آزمایش اصطکاک روغن و سایش تجهیزات آزمایش

دستگاه آزمایش اصطکاک روغن و سایش تجهیزات آزمایش
این آزمون شامل تعیین ویژگی های پوشش پیشگیرانه ( WP ) و فشار ( EP ) برای روغن های روان کننده و گریس ها در فولاد می باشد . که این آزمون شامل چرخش توپ های فولادی تحت بار پوشش داده شده با روغن می باشد که اندازه گیری ها در سرعت های چرخش ، درجه حرارت و مدت زمان در نظر گرفته مطابق استانداردهای مربوطه صورت می گیرد.. شاخص پوشش بار را می توان از نقطه جوش در آزمایش EP محاسبه نمود و مقایسه روان کننده را می توان بر اساس قطر زخم های وارده از آزمون سایش انجام داد.این دستگاه قابلیت کنترل الکترونیکی سرعت آزمایش ، درجه حرارت و بارگذاری می باشد. این دستگاه مطابق با استانداردهای ASTM D2266, D2596 کار می کند.

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی