02166909573
02166915929

دستگاه اتوماتیک تست پایداری گازوئیل در برابر اکسیداسیون

دستگاه اتوماتیک تست پایداری گازوئیل در برابر اکسیداسیون
دستگاه اتوماتیک تست پایداری گازوئیل ( بنزین )در برابر اکسیداسیون مطابق با استاندارد ASTM D525 کار می کند.
دقت کنترل دما : 0.5 درجه سانتی گراد

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی