02186086361
02186086278

09128382343

رفرکتومتر چشمی

رفرکتومتر چشمی - رفرکتومتر چشمی نیتراچک ، رفرکتومتر چشمی اندازه گیری نیترات - رفرکتومتر- رفرکتومتر دیجیتال

دستگاه شکست سنج یا رفرکتومتر چشمی ضریب شکست مایعات، جامدات نیمه شفاف و گازها را به آسانی به کمک تابش نور از لایه های مواد برای تعیین میزان ناخالصی آن ها تشخیص می دهد. علاوه بر آن اندازه غلظت مواد نیز از طریق دستگاه رفرکتومتر قابل اندازه گیری است. نمونه های متفاوت از دستگاه رفرکتومتر را از آرکا صنعت آروین بخواهید.

دیگر تگ های محبوب آرکا صنعت آروین را ملاحظه کنید :

رفرکتومتر چشمی از انواع رفرکتومتر است ودر مدل های رفرکتومتر چشمی نیتراچک ، رفرکتومتر چشمی اندازه گیری نیترات موجود است.

محصولات مرتبط با رفرکتومتر چشمی

کاربرانی که از رفرکتومتر چشمی بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند