02166909573
02166915929

رفرکتومتر چشمی

رفرکتومتر چشمی

رفرکتومتر چشمی - رفرکتومتر چشمی نیتراچک ، رفرکتومتر چشمی اندازه گیری نیترات - رفرکتومتر- رفرکتومتر دیجیتال

دستگاه شکست سنج یا رفرکتومتر چشمی ضریب شکست مایعات، جامدات نیمه شفاف و گازها را به آسانی به کمک تابش نور از لایه های مواد برای تعیین میزان ناخالصی آن ها تشخیص می دهد. علاوه بر آن اندازه غلظت مواد نیز از طریق دستگاه رفرکتومتر قابل اندازه گیری است. نمونه های متفاوت از دستگاه رفرکتومتر را از آرکا صنعت آروین بخواهید.

رفرکتومتر چشمی از انواع رفرکتومتر است ودر مدل های رفرکتومتر چشمی نیتراچک ، رفرکتومتر چشمی اندازه گیری نیترات موجود است.

کاربرانی که از رفرکتومتر چشمی بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند