02186086361
02186086278

09128382343

  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

برخی محصولات آرکا صنعت آروین

اين شركت به لطف خدا و با تلاش بي وقفه همكاران، متخصصان جوان خود و اعتماد قابل تقدير شما عزيزان توانسته است در مدت زماني كوتاه با كسب موفقيت هاي چشمگير، نامي قابل اعتماد در زمينه ارائه تجهيزات نوين و پيشرفته فني و آزمايشگاهي در سراسر كشور داشته باشد.

برخی از نمايندگی ها

شرکت ها و کمپانی هایی که نمایندگی آنها در ایران به عهده شرکت آرکا صنعت آروین است

آخرین اخبار

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشر - تهران

1399-10-20

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشر - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور کارل فیشر ولومتریک (Volumetric) مدل MKV-710B کمپانی KEM ژاپن را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک مرکز تحقیقات کشاورزی

1399-10-12

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک مرکز تحقیقات کشاورزی

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج خاک مدل SWM 5000 کمپانی Step Systems آلمان و TDR 150 کمپانی Spectrum امریکا، موردنیاز مرکز تحقیقات کشاورزی را تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF

1399-09-29

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور به روش ED-XRF ساخت چین را با محلولهای استاندارد AccuStandard امریکا کالیبره نموده و گواهی کالیبراسیون شامل نتایج تست با دقت بالا را به مشتری تحویل داده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

1399-09-29

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور مدل SFLA-20 کمپانی Horiba ژاپن متعلق به شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران را کالیبره نموده و گواهی کالیبراسیون مربوطه همراه با نتایج تست با دقت بالا را برای این مرکز صادر نموده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور پالایشگاه بوشهر

1399-09-29

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور پالایشگاه بوشهر

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور مدل RX-360SH کمپانی Tanaka Scientific ژاپن پالایشگاه بوشهر را کالیبره نموده و گواهی کالیبراسیون مربوطه همراه با نتایج تست با دقت بالا را برای این مرکز صادر نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه نیترات سنج دانشگاه گنبد کاووس

1399-09-23

تأمین دستگاه نیترات سنج دانشگاه گنبد کاووس

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه نیترات سنج دیجیتال سری LaquaTwin مدل NO3-11 کمپانی Horiba ژاپن موردنیاز دانشگاه گنبد کاووس را تأمین و در محل شرکت خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک سازمان هواشناسی گیلان

1399-09-23

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک سازمان هواشناسی گیلان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج خاک مدل SWM 5000 کمپانی Step Systems آلمان موردنیاز سازمان هواشناسی گیلان را تأمین و در محل شرکت خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه اسپکتروفتومتر - تهران

1399-09-23

تأمین دستگاه اسپکتروفتومتر - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه اسپکتروفتومتر پرتابل و دیجیتال مدل DR1900 کمپانی Hach امریکا را تأمین و در محل شرکت خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال و پرتابل - خراسان شمالی

1399-09-18

تأمین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال و پرتابل - خراسان شمالی

شرکت آرکا صنعت آروین دانسیته سنج پرتابل و دیجیتال مدل DA-130N کمپانی KEM ژاپن را تأمین و در محل شرکت خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه بورت دیجیتال - تهران

1399-09-18

تأمین دستگاه بورت دیجیتال - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین 4 ست بورت دیجیتال مدل Titronic 300 کمپانی SI Analytics آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور اتوماتیک پتانسیومتریک - اصفهان

1399-09-18

تأمین دستگاه تیتراتور اتوماتیک پتانسیومتریک - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین تیتراتور پتانسیومتریک مدل AT-710S کمپانی KEM ژاپن موردنیاز در اصفهان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات تست سولفور و نقطه دود پالایشگاه آبادان

1399-09-18

نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات تست سولفور و نقطه دود پالایشگاه آبادان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه اتوماتیک تعیین نقطه دود مدل SP 20 کمپانی AD Systems فرانسه و همچنین دستگاه تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی مدل NEXQC کمپانی Rigaku ژاپن را در محل پالایشگاه آبادان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین ترموپراب نفتی شرکت شایان بازدید ماهشهر

1399-09-18

تأمین ترموپراب نفتی شرکت شایان بازدید ماهشهر

شرکت آرکا صنعت آروین ترمومتر نفتی موردنیاز آزمایشگاه استاندارد شایان بازدید ماهشهر را از کمپانی ThermoProbe امریکا تأمین و به این مرکز تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه فردوسی مشهد

1399-09-18

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه فردوسی مشهد

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

1399-07-01

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل مدل LC 100 کمپانی Lovibond انگلستان موردنیاز مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را تأمین و در این مرکز راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین  میکسر دیجیتال آزمایشگاهی شرکت سپهر صنعت نگین

1399-07-01

تأمین میکسر دیجیتال آزمایشگاهی شرکت سپهر صنعت نگین

شرکت آرکا صنعت آروین میکسر دیجیتال آزمایشگاهی مدل EUROStar 20 Digital کمپانی IKA آلمان موردنیاز شرکت سپهر صنعت نگین را تأمین و در این مرکز راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین رطوبت سنج خاک دانشگاه رازی کرمانشاه

1399-05-29

تأمین رطوبت سنج خاک دانشگاه رازی کرمانشاه

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج دیجیتال خاک به روش FDR مدل SWM 5000 کمپانی Step Systems آلمان موردنیاز دانشگاه رازی کرمانشاه را تأمین و در این مرکز ره اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه تهران

1399-05-29

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه تهران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج دیجیتال خاک مدل TDR-350 کمپانی Spectrum امریکا موردنیاز دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران را تأمین و در این مرکز ره اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه نیترات سنج سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

1399-05-29

تأمین دستگاه نیترات سنج سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه نیترات سنج دیجیتال مدل NO3-11 سری LAQUA TWIN کمپانی Horiba ژاپن موردنیاز سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین رطوبت سنج خاک سازمان هواشناسی استان خوزستان

1399-05-29

تأمین رطوبت سنج خاک سازمان هواشناسی استان خوزستان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج خاک به روش FDR مدل SWM-5000 کمپانی Step Systems آلمان موردنیاز سازمان هواشناسی استان خوزستان را تأمین نموده است. بیشتر ...

مطالب/مفاهیم آزمایشگاهی

تقطیر در اتمسفر

فرآیند تقطیر مواد را براساس نقطه ذوب از یکدیگر جدا می کند. تقطیر انواع مختلفی دارد و بر اساس کاربرد مختلف باید آن دستگاه مورد نظر انتخاب کرد. تقطیر در اتمسفر یکی از انواع تقطیر است و برای اینکار باید از دستگاه تقطیر در اتمسفر استقفاده کرد.
تقطیر در اتمسفر دستگاهی است که برای جداسازی انواع مواد مختلف به کار می رود. از دستگاه تقطیر در اتمسفر در صنایع نفتی و بنزین و همچنین صنایع دیگر استفاده می شود. دستگاه تقطیر در اتمسفر مواد را بر اساس نقطه ذوب از یکدیگر جدا می کند. دستگاه تقطیر در اتمسفر دارای انواع مختلفی است. یکی از انواع دستگاه تقطیر در اتمسفر دستگاه تقطیر در اتمسفر دستی است و دستگاه
تقطیر در اتمسفر- دستگاه تقطیر در اتمسفر، تقطیر در اتمسفر آزمایشگاهی، تقطیر در اتمسفر اتوماتیک
تقطیر در اتمسفرآروین یک دستگاه تقطیر در اتمسفر برای بررسی نقطه جوش است، تقطیر در اتمسفر آزمایشگاهی دو نوع تقطیر در اتمسفر اتوماتیک و تقطیر در اتمسفر دستی است بیشتر ...

1399-09-29

اکتان سنج

اکتان سنج دستگاهی برای اندازه گیری عدد اکتان است. اکتان سنج میزان مقاومت عدد اکتان را نشان می دهد. این مقاومت نسبت به سوختن خود به خودی و فشار و دیگر موارد است که بسیار مهم است مقدار عدد اکتان در سوخت مشخص باشد.
اکتان سنج جهت نمایش عدد اکتان به کار می رود. عدد اکتان برای نشان دادن میزان مقاومت سوخت نسبت حریق خود به خودی در مقابل فشار و گرما به کار می رود. عدد اکتان در اکتان سنج بسیار مهم است و دستگاه اکتان سنج دارای قابلیت های بسیاری می باشد.
اکتان سنج دستگاهی است که عدد اکتان را نشان می دهد. هرچه عدد اکتان روی اکتان سنج بالاتر باشد میزان مقاوت بنزین یا سوخت بالاتر است به همین منظو
اکتان سنج - دستگاه اکتان سنج، اکتان سنج بنزین، قیمت اکتان سنج
اکتان سنج یک دستگاه تعیین مقاومت بنزین است. دستگاه اکتان سنج انواعی مانند اکتان سنج بنزین دارد، که با توجه به نوع آن قیمت اکتان سنج متفاوت است. بیشتر ...

1399-09-29

تست سولفور

تست سولفور برای تعیین میزان گوگرد موجود در نمونه های آزمایشگاهی به کار می رود. برای اندازه گیری تست سولفور به دستگاه تست سولفور نیاز داریم که میزان سولفور مورد نظر را به دست آوریم. وجود گوگرد در انواع سوخت ها باعث صدمه به موتور می شود.
تست سولفور برای انواع آزمایشاتی به کار می رود که میزان گوگرد در آن ها سنجیده می شود. میزان گوگرد در انواع سوخت ها می تواند موجب صدمه و آسیب به موتور دستگاه شود و به همین منظور استفاده از دستگاه تست سولفور ضروری محسوب می شود.
در آزمایشگاه ها دستگاه های مختلفی به کار می رود. یکی از این دستگاه ها تست سولفور است. تست سولفور را برای اندازه گیری مقدار گوگر
تست سولفور، دستگاه تست سولفور، قیمت تست سولفور، تجهیزات تست سولفور
تست سولفور یک تست تعیین مقدار گوگرد است. که دستگاه تست سولفور انجام میدهد.قیمت تست سولفور با توجه به نوع دستگاه و تجهیزات تست سولفور متغیر است. بیشتر ...

1399-09-29

تجهیز آزمایشگاه

یکی از مواردی که باعث داشتن یک آزمایشگاه خوب می شود علاوه بر تجهیز آزمایشگاه مناسب و دقیق داشتن محققین متخصص است که بتوانند به درستی از دستگاه ها و تجهیز آزمایشگاه استفاده کنند. زیرا تنها داشتن تجهیز آزمایشگاه بدون علم استفاده از آنها به کار نمی آید. لازمه یک تحقیق با نتیجه مناسب هر دو عامل مهم است. اینکه فقط محقق مناسب داشته باشیم و تجهیز آزمایشگاهی ما مناسب نباشند و دقت پایینی داشته باشند از کیفیت انجام کار ما می کاهد.
تجهیز آزمایشگاه – تجهیز آزمایشگاه آروین ، انواع تجهیز آزمایشگاه ، لیست قیمت تجهیز آزمایشگاه
تجهیز آزمایشگاه – تجهیز آزمایشگاه آروین ، انواع تجهیز آزمایشگاه ، لیست قیمت تجهیز آزمایشگاه بیشتر ...

1399-09-10