02166909573
02166915929

 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

برخی محصولات آرکا صنعت آروین

اين شركت به لطف خدا و با تلاش بي وقفه همكاران، متخصصان جوان خود و اعتماد قابل تقدير شما عزيزان توانسته است در مدت زماني كوتاه با كسب موفقيت هاي چشمگير، نامي قابل اعتماد در زمينه ارائه تجهيزات نوين و پيشرفته فني و آزمايشگاهي در سراسر كشور داشته باشد.

برخی از نمايندگی ها

شرکت ها و کمپانی هایی که نمایندگی آنها در ایران به عهده شرکت آرکا صنعت آروین است

آخرین اخبار

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

1399-07-01

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل مدل LC 100 کمپانی Lovibond انگلستان موردنیاز مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را تأمین و در این مرکز راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین میکسر دیجیتال آزمایشگاهی شرکت سپهر صنعت نگین

1399-07-01

تأمین میکسر دیجیتال آزمایشگاهی شرکت سپهر صنعت نگین

شرکت آرکا صنعت آروین میکسر دیجیتال آزمایشگاهی مدل EUROStar 20 Digital کمپانی IKA آلمان موردنیاز شرکت سپهر صنعت نگین را تأمین و در این مرکز راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین رطوبت سنج خاک دانشگاه رازی کرمانشاه

1399-05-29

تأمین رطوبت سنج خاک دانشگاه رازی کرمانشاه

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج دیجیتال خاک به روش FDR مدل SWM 5000 کمپانی Step Systems آلمان موردنیاز دانشگاه رازی کرمانشاه را تأمین و در این مرکز ره اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه تهران

1399-05-29

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه تهران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج دیجیتال خاک مدل TDR-350 کمپانی Spectrum امریکا موردنیاز دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران را تأمین و در این مرکز ره اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه نیترات سنج سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

1399-05-29

تأمین دستگاه نیترات سنج سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه نیترات سنج دیجیتال مدل NO3-11 سری LAQUA TWIN کمپانی Horiba ژاپن موردنیاز سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین رطوبت سنج خاک سازمان هواشناسی استان خوزستان

1399-05-29

تأمین رطوبت سنج خاک سازمان هواشناسی استان خوزستان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج خاک به روش FDR مدل SWM-5000 کمپانی Step Systems آلمان موردنیاز سازمان هواشناسی استان خوزستان را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین رنگ سنج دیجیتال دانشگاه محقق اردبیلی

1399-05-29

تأمین رنگ سنج دیجیتال دانشگاه محقق اردبیلی

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج دیجیتال مدل CR-400 کمپانی Konica Minolta ژاپن به همراه دیتاپروسسور DP-400 موردنیاز دانشگاه محقق اردبیلی را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین نقطه اشتعال فراورده های نفتی آزمایشگاه پویا شیمی بندرعباس

1399-04-22

تأمین دستگاه تعیین نقطه اشتعال فراورده های نفتی آزمایشگاه پویا شیمی بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تعیین نقطه اشتعال فراورده های نفتی به روش بسته (Pensky-Martens) دیجیتال و اتوماتیک کمپانی USLAB امریکا مدل CC2010A مطابق استاندارد ASTM D93 موردنیاز آزمایشگاه پویا شیمی بندرعباس (آزمایشگاه همکار اداره استاندارد) را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز کامل آزمایشگاه فراورده های نفتی شرکت سپهر صنعت نگین

1399-04-22

تجهیز کامل آزمایشگاه فراورده های نفتی شرکت سپهر صنعت نگین

شرکت آرکا صنعت آروین کلیه تجهیزات تست و کنترل کیفیت فراورده های نفتی شرکت سپهر صنعت نگین واقع در بندرعباس را به طور کامل تأمین نموده است. از جمله این تجهیزات می توان دستگاه های فلش پوینت بسته دیجیتال تمام اتوماتیک، تست سولفور به روش ED-XRF، دستگاه نقطه ریزش و ابری، حمام دانسیته و حمام ویسکوزیته کینماتیک ساخت کمپانی USLAB امریکا را نام برد. از دیگر تجهیزات ارائه شده میتوان به ست تقطیر دین استارک، حمام ترموستاتیک سیرکوله ساخت USLAB امریکا، ویسکومترهای شیشه ای Cannon امریکا، ترمومترهای ASTM و هیدرومترهای شیشه ای برند Ludwig Schneider آلمان، پمپ خلاء، پمپ هوا و شیشه آلات موردنیاز آزمایشگاه اشاره بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه و رفرکتومتر شرکت S.G.S ایران

1399-04-01

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه و رفرکتومتر شرکت S.G.S ایران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال و دستگاه رفرکتومتر مورد نیاز شرکت S.G.S ایران را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه گنبدکاووس

1399-04-01

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه گنبدکاووس

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین دستگاه تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 150 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز دانشگاه گنبد کاووس را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه حمام دانسیته هیدرومتری و فلش پوینت تگ باز شرکت نفت جی

1399-04-01

تأمین دستگاه حمام دانسیته هیدرومتری و فلش پوینت تگ باز شرکت نفت جی

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه حمام دانسیته هیدرومتری مطابق با استاندارد ASTM D1298، با قابلیت تست همزمان 5 نمونه به همراه ترمومتر 12c و دستگاه فلش پوینت تگ باز مطابق استاندارد ASTM D1310 به همراه ترمومتر 9c از کمپانی Linetronic سوئیس موردنیاز شرکت نفت جی را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه هرمزگان

1399-04-01

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه هرمزگان

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین دستگاه تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 350 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز دانشگاه هرمزگان را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج شرکت سی دلف قشم

1399-04-01

تأمین دستگاه رنگ سنج شرکت سی دلف قشم

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج کمپانی Lovibond انگلستان مدل PFXi-195/2 مطابق استانداردهای ASTM D1500, D156 موردنیاز شرکت سی دلف قشم را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک شرکت پرند دارو

1399-02-09

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک شرکت پرند دارو

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک جهت تست عدد اسیدی ،عدد بازی فراورده های دارویی از برند KEM ژاپن موردنیاز شرکت پرند دارو را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین محلول های کالیبراسیون فلش پوینت کمپانی Stanhope-Seta شرکت پترو کاوند کاران

1399-02-09

تأمین محلول های کالیبراسیون فلش پوینت کمپانی Stanhope-Seta شرکت پترو کاوند کاران

شرکت آرکا صنعت آروین محلول های کالیبراسیون فلش پوینت مطابق استانداردهای ( ASTM: D93 ، D92 ، D56 ) از کمپانی Stanhope-Seta انگلستان شرکت پترو کاوند کاران را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین تیوپ دستگاه سانتریفیوژ نفتی ORTO اسپانیا شرکت پترو کاوند کاران

1399-02-09

تأمین تیوپ دستگاه سانتریفیوژ نفتی ORTO اسپانیا شرکت پترو کاوند کاران

شرکت آرکا صنعت آروین تیوپ شیشه ای دستگاه سانتریفیوژ نفنی از برند ORTO اسپانیا موردنیاز آزمایشگاه شرکت پترو کاوند کاران را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه محقق اردبیلی

1399-02-09

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه محقق اردبیلی

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز دانشگاه محقق اردبیلی را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشر و تیتراتور پتانسیومتریک شرکت پترو آزمای سیراف

1399-02-09

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشر و تیتراتور پتانسیومتریک شرکت پترو آزمای سیراف

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تیتراتور کارل فیشر جهت تست میزان آب و دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک جهت تست عدد اسیدی ،عدد بازی و مرکاپتان فراورده های نفتی از برند KEM ژاپن موردنیاز آزمایشگاه پترو آزمای سیراف را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک گمرک قم

1399-02-09

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک گمرک قم

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک جهت تست مرکاپتان فراورده های نفتی از برند KEM ژاپن موردنیاز آزمایشگاه گمرک قم را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

مطالب/مفاهیم آزمایشگاهی

تقطیر در اتمسفر

برای عمل تقطیر که برای جداسازی مواد استفاده می شود دستگاه های زیادی وجود دارد و بستگی به نوع کار و آزمایش دارد که چه نوع دستگاهی را به کار ببریم. تقطیر در اتمسفر یکی از دستگاه های موجود است که می توان از آن استفاده کرد. دستگاه تقطیر در اتمسفر دارای انواع مختلفی است که می توان با توجه به نوع آزمایش از ان استفاده کرد. تقطیر در اتمسفر همچنین دارای نوع تقطیر در اتمسفر دستی و تقطیر در اتمسفر اتوماتیک است. از دستگاه تقطیر در اتمسفر نیز در پالایشگاه های نفت خام برای جداسازی انواع جزهای نفت به کار می رود. دستگاه تقطیر در اتمسقر را می توان با توجه به کارایی آن انتخاب نمود. دستگاه تقطیر در اتمسفر دیجیتا
تقطیر در اتمسفر- دستگاه تقطیر در اتمسفر، تقطیر در اتمسفر آزمایشگاهی، تقطیر در اتمسفر اتوماتیک
تقطیر در اتمسفرآروین یک دستگاه تقطیر در اتمسفر برای بررسی نقطه جوش است، تقطیر در اتمسفر آزمایشگاهی دو نوع تقطیر در اتمسفر اتوماتیک و تقطیر در اتمسفر دستی است بیشتر ...

1399-09-04

اکتان سنج

اکتان سنج دستگاهی است که عدد اکتان را نشان می دهد. هرچه عدد اکتان روی اکتان سنج بالاتر باشد میزان مقاوت بنزین یا سوخت بالاتر است به همین منظور استفاده از اکتان سنج در بعضی از صنایع ضروری و لازم است.
اکتان سنج دستگاهی برای نشان دادن عدد اکتان است. اکتان سنج میزان مقاومت سوخت به احتراق، گرما و فشار را نشان می دهد. دستگاه اکتان سنج در آزمایشگاه های زیادی به کار می رود. اکتان سنج را می توان از شرکت آرکا آروین تهیه کنید.
اکتان سنج دستگاهی است که برای عدد اکتان را به ما نشان می دهد. عدد اکتان در اکتان سنج از آن رو مهم است که میزان احتراق خود به خودی سوخت یا بنزین را نشان می دهد. اکتان سنج
اکتان سنج - دستگاه اکتان سنج، اکتان سنج بنزین، قیمت اکتان سنج
اکتان سنج یک دستگاه تعیین مقاومت بنزین است. دستگاه اکتان سنج انواعی مانند اکتان سنج بنزین دارد، که با توجه به نوع آن قیمت اکتان سنج متفاوت است. بیشتر ...

1399-09-04

تست سولفور

در آزمایشگاه ها دستگاه های مختلفی به کار می رود. یکی از این دستگاه ها تست سولفور است. تست سولفور را برای اندازه گیری مقدار گوگرد استفاده می کند و برای همین منظور استفاده از دستگاه تست سولفور الزامی است.
تست سولفور برای تعیین مقدار گوگرد در سوخت بسیار ضروری است زیرا که ممکن است موجب آسیب رسیدن به دستگاه و موتور ماشین شود و برای همین باید از دستگاه تست سولفور برای تعیین مقدار سولفور استفاده کرد.
تست سولفور نوعی تست اندازه گیری میزان گوگرد است که با استفاده از دستگاه تست سولفور انجام می شود. تست سولفور را می توان یکی از ضروری ترین تست های موجود در بعضی از آزمایشگاه ها دانست. زیر اکه زی
تست سولفور، دستگاه تست سولفور، قیمت تست سولفور، تجهیزات تست سولفور
تست سولفور یک تست تعیین مقدار گوگرد است. که دستگاه تست سولفور انجام میدهد.قیمت تست سولفور با توجه به نوع دستگاه و تجهیزات تست سولفور متغیر است. بیشتر ...

1399-09-04

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی یکی از ملزومات هر آزمایشگاه جهت شروع به کار است. تجهیزات هر آزمایشگاه با توجه به ماهیت و نوع کار و تحقیقاتی که قرار است در آن آزمایشگاه انجام شود متفاوت است. برای داشتن یک آزمایشگاه خوب داشتن تجهیزات آزمایشگاهی خوب با قیمت مناسب توصیه می شود. شرکت آرکا آروین صنعت یکی از بهترین شرکت های موجود در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی می باشد.
برای داشتن یک آزمایشگاه خوب تجهیزات آزمایشگاهی مهم است. اینکه آزمایشگاه ما چه نوعی باشد در انتخاب تجهیزات آزمایشگاهی موثر است. هر آزمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی مخصوص به خود را دارد. مثلا فرآورده های نفتی دارای تجهیزات آزمایشگاهی منحصر به خود می با
تجهیزات آزمایشگاهی - - قیمت تجهیزات آزمایشگاهی ، انتخاب تجهیزات آزمایشگاهی
در انتخاب تجهیزات آزمایشگاهی باید دقت شود. یکی از موارد مهم در انتخاب تجهیزات آزمایشگاهی ، قمیت آن میباشد بیشتر ...

1399-08-18