02186086361
02186086278

09128382343

  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

برخی محصولات آرکا صنعت آروین

اين شركت به لطف خدا و با تلاش بي وقفه همكاران، متخصصان جوان خود و اعتماد قابل تقدير شما عزيزان توانسته است در مدت زماني كوتاه با كسب موفقيت هاي چشمگير، نامي قابل اعتماد در زمينه ارائه تجهيزات نوين و پيشرفته فني و آزمايشگاهي در سراسر كشور داشته باشد.

برخی از نمايندگی ها

شرکت ها و کمپانی هایی که نمایندگی آنها در ایران به عهده شرکت آرکا صنعت آروین است

آخرین اخبار

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل دانشگاه ارومیه

1400-04-27

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل دانشگاه ارومیه

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل مدل LC 100 SV 100 کمپانی Lovibond انگلستان موردنیاز دانشگاه ارومیه را تأمین و به این مرکز تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج و دستگاه فلش پوینت (تعیین نقطه اشتعال) فراورده های نفتی - بندرعباس

1400-04-27

تأمین دستگاه رنگ سنج و دستگاه فلش پوینت (تعیین نقطه اشتعال) فراورده های نفتی - بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک فراورده های نفتی مدل PFXi-195/2 کمپانی Lovibond انگلستان و یک دستگاه فلش پوینت (تعیین نقطه اشتعال) به روش باز فراورده های نفتی مدل OC21001 کمپانی USLAB امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار در بندرعباس نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج سیبولت و دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی - ماهشهر

1400-04-27

تأمین دستگاه رنگ سنج سیبولت و دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی - ماهشهر

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج سیبولت مدل EC 3000 Saybolt کمپانی Lovibond انگلستان و یک دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی مدل DT21003A کمپانی USLAB امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار در ماهشهر نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشر - تهران

1399-10-20

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشر - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور کارل فیشر ولومتریک (Volumetric) مدل MKV-710B کمپانی KEM ژاپن را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک مرکز تحقیقات کشاورزی

1399-10-12

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک مرکز تحقیقات کشاورزی

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج خاک مدل SWM 5000 کمپانی Step Systems آلمان و TDR 150 کمپانی Spectrum امریکا، موردنیاز مرکز تحقیقات کشاورزی را تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF

1399-09-29

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور به روش ED-XRF ساخت چین را با محلولهای استاندارد AccuStandard امریکا کالیبره نموده و گواهی کالیبراسیون شامل نتایج تست با دقت بالا را به مشتری تحویل داده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

1399-09-29

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور مدل SFLA-20 کمپانی Horiba ژاپن متعلق به شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران را کالیبره نموده و گواهی کالیبراسیون مربوطه همراه با نتایج تست با دقت بالا را برای این مرکز صادر نموده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور پالایشگاه بوشهر

1399-09-29

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور پالایشگاه بوشهر

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور مدل RX-360SH کمپانی Tanaka Scientific ژاپن پالایشگاه بوشهر را کالیبره نموده و گواهی کالیبراسیون مربوطه همراه با نتایج تست با دقت بالا را برای این مرکز صادر نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه نیترات سنج دانشگاه گنبد کاووس

1399-09-23

تأمین دستگاه نیترات سنج دانشگاه گنبد کاووس

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه نیترات سنج دیجیتال سری LaquaTwin مدل NO3-11 کمپانی Horiba ژاپن موردنیاز دانشگاه گنبد کاووس را تأمین و در محل شرکت خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک سازمان هواشناسی گیلان

1399-09-23

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک سازمان هواشناسی گیلان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج خاک مدل SWM 5000 کمپانی Step Systems آلمان موردنیاز سازمان هواشناسی گیلان را تأمین و در محل شرکت خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه اسپکتروفتومتر - تهران

1399-09-23

تأمین دستگاه اسپکتروفتومتر - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه اسپکتروفتومتر پرتابل و دیجیتال مدل DR1900 کمپانی Hach امریکا را تأمین و در محل شرکت خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال و پرتابل - خراسان شمالی

1399-09-18

تأمین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال و پرتابل - خراسان شمالی

شرکت آرکا صنعت آروین دانسیته سنج پرتابل و دیجیتال مدل DA-130N کمپانی KEM ژاپن را تأمین و در محل شرکت خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه بورت دیجیتال - تهران

1399-09-18

تأمین دستگاه بورت دیجیتال - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین 4 ست بورت دیجیتال مدل Titronic 300 کمپانی SI Analytics آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور اتوماتیک پتانسیومتریک - اصفهان

1399-09-18

تأمین دستگاه تیتراتور اتوماتیک پتانسیومتریک - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین تیتراتور پتانسیومتریک مدل AT-710S کمپانی KEM ژاپن موردنیاز در اصفهان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات تست سولفور و نقطه دود پالایشگاه آبادان

1399-09-18

نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات تست سولفور و نقطه دود پالایشگاه آبادان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه اتوماتیک تعیین نقطه دود مدل SP 20 کمپانی AD Systems فرانسه و همچنین دستگاه تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی مدل NEXQC کمپانی Rigaku ژاپن را در محل پالایشگاه آبادان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین ترموپراب نفتی شرکت شایان بازدید ماهشهر

1399-09-18

تأمین ترموپراب نفتی شرکت شایان بازدید ماهشهر

شرکت آرکا صنعت آروین ترمومتر نفتی موردنیاز آزمایشگاه استاندارد شایان بازدید ماهشهر را از کمپانی ThermoProbe امریکا تأمین و به این مرکز تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه فردوسی مشهد

1399-09-18

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه فردوسی مشهد

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

1399-07-01

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل مدل LC 100 کمپانی Lovibond انگلستان موردنیاز مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را تأمین و در این مرکز راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین  میکسر دیجیتال آزمایشگاهی شرکت سپهر صنعت نگین

1399-07-01

تأمین میکسر دیجیتال آزمایشگاهی شرکت سپهر صنعت نگین

شرکت آرکا صنعت آروین میکسر دیجیتال آزمایشگاهی مدل EUROStar 20 Digital کمپانی IKA آلمان موردنیاز شرکت سپهر صنعت نگین را تأمین و در این مرکز راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین رطوبت سنج خاک دانشگاه رازی کرمانشاه

1399-05-29

تأمین رطوبت سنج خاک دانشگاه رازی کرمانشاه

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج دیجیتال خاک به روش FDR مدل SWM 5000 کمپانی Step Systems آلمان موردنیاز دانشگاه رازی کرمانشاه را تأمین و در این مرکز ره اندازی نموده است. بیشتر ...

مطالب/مفاهیم آزمایشگاهی

سنجش میزان نیترات مایعات

سنجش میزان نیترات مایعات
دستگاه سنجش میزان نیترات مایعات:
دستگاه تعیین اندازه گیری نیترات برای سنجش میزان نیترات مورد استفاده قرار می گیرد،این یک فرآیند بسیار مهم در برخی از جوامع مطرح دنیا میباشد. این دستگاه برای تعیین میزان کلر و نیترات در آب آشامیدنی نیز کاربرد دارد.
با دستگاه سنجش میزان نیترات مایعات میتوان میزان خالصی و ناخالصی و نیترات مایعات را مورد بررسی قرارداد.

تعیین میزان نیترات مایعات
دستگاه تعیین میزان نیترات مایعات
سنجش میزان نیترات مایعات - دستگاه سنجش میزان نیترات مایعات - تعیین میزان نیترات مایعات - دستگاه تعیین میزان نیترات مایعات
سنجش میزان نیترات مایعات - دستگاه سنجش میزان نیترات مایعات - تعیین میزان نیترات مایعات - دستگاه تعیین میزان نیترات مایعات بیشتر ...

1400-03-19

تعیین میزان نیترات میوه

تعیین میزان نیترات میوه اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا افزایش نیترات در غذا خطر مبتلا شدن به سرطان را در پی دارد. بیشتر از 80 % نيترات مصرفی انسان از راه استفاده سبزیجات هست لذا تعیین میزان نیترات میوه ها و سبزیجات بسیار مهم می باشد.برای اطلاعات بیشتر از این ابزار با ما در تماس باشید.

سنجش میزان نیترات میوه:
در تمام دنیا محصولات ریشه ای مانند سیب زمینی و پیاز بیشترین آلاینده های خاک را به خود جذب میکنند و پخت این محصولات نیترات را کاهش میدهد.
آزمایشاتی که توسط میزان سنج نیرات مورد بررسی واقع میشوند، نیترات داخل میوه جات و سبزیجات اندازه گیری شده و راهکار های جدیدی برای کاهش
تعیین میزان نیترات میوه- دستگاه تعیین میزان نیترات میوه، قیمت تعیین میزان نیترات میوه
مجموعه آرکا صنعت آروین دستگاه تعیین میزان نیترات میوه را ارایه می دهد. دستگاه تعیین میزان نیترات میوه جهت تعیین نیترات موجود در مایعات استفاده می شود. جهت اطلاع از قیمت تعیین میزان نیترات میوه با ما در ارتباط باشید. بیشتر ...

1400-03-19

ویسکوزیمتر

ویسکوزیمتر:
ویسکوزیمتر ها در آنالیز موارد کاربرد بسیاری دارند و این ابزار، وسیله ای است که برای محاسبه کردن ویسکوزیته سیال مورد استفاده واقع می شود که در حالت کلی ویسکومتر ها دارای دو حالت می باشد:
حالت اول برای زمانی است که وسیله اندازه گیری ویسکوز ساکن است و سیال ویسکوز در حال حرکت است
و حالت دوم برای زمانی است که مایع ویسکوز ساکن است و ابزار اندازه گیری حرکت میکند.
ویسکوزیمتر
ویسکوزیمتر بیشتر ...

1400-03-19

نیترات سنج

نیترات سنج:
نیترات سنج ها ابزار هایی هستند که در جهت اندازه گیری میزان نیترات در میوه جات ، سبزیجات و انواع گوشت کاربرد به سزایی دارند، همچنین از کاربر های دیگر این ابزار میتوان به تعیین میزان تششعات محیطی و همچنین خواص رادیو اکتیو محصولات مورد استفاده قرار میگیرد. دستگاه نیترات سنج توسط استاندارد های کشور آلمان مورد تایید قرار گرفته است. برای اطلاعات بیشتر از نحوه عملکردو لیست قیمت این محصول با ما در تماس باشید.
دستگاه نیترات سنج
نیترات سنج میوه
نیترات سنج آب
نیترات سنج مایعات
دستگاه نیترات سنج مایعات
دستگاه نیترات سنج میوه
نیترات سنج- دستگاه نیترات سنج - نیترات سنج میوه-نیترات سنج آب-نیترات سنج مایعات
نیترات سنج- دستگاه نیترات سنج - نیترات سنج میوه-نیترات سنج آب-نیترات سنج مایعات بیشتر ...

1400-03-19