02186086361
02186086278

09128382343

اخبار

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور - هرمزگان

1402-08-17

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور - هرمزگان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF  مدل SLFA-60 مطابق استاندارد ASTM D4294 کمپانی Horiba ژاپن را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در استان هرمزگان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول (DO) - نیشابور

1402-08-17

تأمین دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول (DO) - نیشابور

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول (DO) دیجیتال و پرتابل (رنج پایین 0 تا 2000ppb) مدل   Orbisphere 3100 کمپانی Hach امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در نیشابور نصب و راه اندازی نموده است.  بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان پایداری اکسیداسیون- مشهد

1402-08-17

تأمین دستگاه تعیین میزان پایداری اکسیداسیون- مشهد

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تعیین میزان پایداری اکسیداسیون فراورده های نفتی مدل VP21019 مطابق استاندارد ASTM D2274 کمپانی USLAB امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در مشهد نصب و راه اندازی نموده است.  بیشتر ...

تأمین دستگاه pH/ion متر- آبادان

1402-07-10

تأمین دستگاه pH/ion متر- آبادان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه pH/ion متر سری Seven Excellence  مدل S500-Kit   کمپانی Mettler Toledo سوئیس را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در آبادان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج تمام اتوماتیک - تهران

1402-06-21

تأمین دستگاه رنگ سنج تمام اتوماتیک - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج تمام اتوماتیک و دیجیتال  مدل PFXi-880/L مخصوص تست رنگ  روغنها و چربیهای خوراکی  کمپانی Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در تهران نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین ویسکومترهای شیشه ای - عسلویه

1402-06-14

تأمین ویسکومترهای شیشه ای - عسلویه

شرکت آرکا صنعت آروین سری کامل ویسکومترهای شیشه ای  مدل Cannon-Fenske Routine  جهت سنجش ویسکوزیته فراورده های نفتی مطابق استاندارد ASTM D445  کمپانی psl Rheotek انگلستان را تأمین و به محل آزمایشگاه خریدار واقع در عسلویه ارسال نموده است.  بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج تمام اتوماتیک - اصفهان

1402-06-11

تأمین دستگاه رنگ سنج تمام اتوماتیک - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج تمام اتوماتیک و دیجیتال  مدل Fx مخصوص تست  رنگ روغنهای خوراکی     کمپانی Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در اصفهان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور - قم

1402-05-31

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور - قم

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تعیین میزان سولفور کل فراورده های نفتی به روش ED-XRF مدل SC117040  مطابق استاندارد ASTM D4294 کمپانی USLAB امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع درقم نصب و راه اندازی نموده است.  بیشتر ...

تأمین دستگاه تمام اتوماتیک و دیجیتال تست تمیزی و سازگاری - منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

1402-05-31

تأمین دستگاه تمام اتوماتیک و دیجیتال تست تمیزی و سازگاری - منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تمام اتوماتیک و دیجیتال تست تمیزی و سازگاری (Cleanliness & Compatibility Tester)فراورده های نفتی مدل ST10 مطابق استاندارد ASTM D4740 کمپانی AD Systems فرانسه را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نصب و راه اندازی نموده است.  بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج اتوماتیک - اراک

1402-05-22

تأمین دستگاه رنگ سنج اتوماتیک - اراک

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج اتوماتیک رومیزی مدل PFXi-195/2  جهت تست رنگ فراورده های نفتی مطابق استانداردهای ASTM D1500, D156 کمپانی Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در اراک نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه دانسیته سنج اتوماتیک و رومیزی- استان هرمزگان

1402-05-18

تأمین دستگاه دانسیته سنج اتوماتیک و رومیزی- استان هرمزگان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه دانسیته سنج اتوماتیک و رومیزی دارای پمپ ساکشن و قابلیت اصلاح اتوماتیک ویسکوزیته و دما جهت سنجش وزن مخصوص مایعات مدل DA-640 مطابق استانداردهای ASTM D1250, D4052, D4806, D5002, D5931 & ISO 12185 & 15212   کمپانی KEM  ژاپن را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در استان هرمزگان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک - آبادان

1402-03-09

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک - آبادان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک مدل Titroline 7000  کمپانی SI Analytics آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در آبادان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک - ماهشهر

1402-01-22

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک - ماهشهر

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک سیبولت مدل  EC 3000 Saybolt   جهت تست رنگ فراورده های نفتی مطابق استاندارد  ASTM D156   کمپانی  Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در ماهشهر نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه تشخیص ماهیت و کنترل کیفیت نفتی - استان البرز

1402-01-16

تجهیز آزمایشگاه تشخیص ماهیت و کنترل کیفیت نفتی - استان البرز

شرکت آرکا صنعت آروین تجهیزات ذیل را در آزمایشگاه تشخیص ماهیت و کنترل کیفیت نفتی همکار اداره استاندارد تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در استان البرز نصب و راه اندازی نموده است.  دستگاه تست سولفور XRF مطابق ASTM D4294  دستگاه تقطیر در خلاء دیجیتال مطابق ASTM D1160    دستگاه  تیتراتور پتانسیومتری جهت تست مرکاپتان و عدد اسیدی/بازی مطابق ASTM D664, D2896, D3227 دستگاه تیتراتور کارل فیشری کولومتری مطابق ASTM D6304 دستگاه میکروکربن باقیمانده اتوماتیک مطابق ASTM D4530   دستگاه میزان رسوبات کل مطابق ASTM D4870, IP 390  دستگاه اندازه گیری فلزات به روش ICP مط بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشرکولومتری - استان البرز

1402-01-16

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشرکولومتری - استان البرز

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور کارل فیشر کولومتری سری Titroline 7500 KF  جهت تعیین میزان آب مطابق استانداردهای  ASTM D6304, D4928   کمپانی  SI Analytics  آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در استان البرز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه آنالایزر اکسیژن محلول در آب - قزوین

1402-01-16

تأمین دستگاه آنالایزر اکسیژن محلول در آب - قزوین

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه آنالایزر اکسیژن محلول در آب (DO Meter) جهت سنجش اکسیژن محلول در غلظتهای بسیار کم (0 تا 2000ppb) با دقت بالا مدل   Orbisphere 3100  کمپانی Hach امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در قزوین نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین ترمومتر دیجیتالی (ترموپراب) - بندرعباس

1402-01-16

تأمین ترمومتر دیجیتالی (ترموپراب) - بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه ترمومتر دیجیتالی (ترموپراب) مخازن نفتی مدل  TP7-D دارای پراب با طول کابل 25 متر کمپانی  Thermoprobe امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در بندرعباس تحویل داد. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک - بندرعباس

1402-01-16

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک - بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک سیبولت مدل EC 3000 Saybolt   جهت تست رنگ فراورده های نفتی   مطابق استاندارد  ASTM D156  کمپانی  Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در بندرعباس نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - اراک

1401-06-12

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - اراک

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه  تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی به روش  ED-XRF  مطابق استاندارد  ASTM D4294 مدل  SC117040  کمپانی  USLAB   امریکا را تأمین و در آزمایشگاه همکار اداره استاندارد واقع در اراک نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین محلول های CRM تست سولفور فرآورده های نفتی

1401-06-08

تأمین محلول های CRM تست سولفور فرآورده های نفتی

 محلول های CRM تست سولفور فراورده های نفتی کمپانی AccuStandard امریکا در انبار شرکت آرکا صنعت آروین موجود و آماده تحویل در غلظت های مختلف از صفر تا 5% وزنی سولفور، حجم 100 میلی لیتر همراه با گواهی کمپانی سازنده و تاریخ انقضای  7 - 10 ساله می باشد.  بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج اتوماتیک پرتابل - تهران

1401-05-22

تأمین دستگاه رنگ سنج اتوماتیک پرتابل - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج اتوماتیک پرتابل مدل EC 2000 Gardner  جهت تست رنگ مقیاس Gardner مطابق استانداردهای ASTM D1544 , D6166  کمپانی  Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در تهران نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج - تهران

1401-05-12

تأمین دستگاه رنگ سنج - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه  رنگ سنج اتوماتیک رومیزی مدل  PFXi-195/2  جهت تست رنگ فراورده های نفتی مطابق استانداردهای  ASTM D1500, D156  کمپانی  Lovibond   انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در تهران نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

سرویس، تعمیر و کالیبراسیون - تهران

1401-05-05

سرویس، تعمیر و کالیبراسیون - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه اکتان سنج رومیزی مدل ZX-440XL کمپانی Zeltex امریکا را سرویس، تعمیر و کالیبراسیون نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک فرآورده های نفتی - اصفهان

1401-04-29

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک فرآورده های نفتی - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک مدل Titroline 7000  جهت تست عدد اسیدی/بازی (TAN/TBN) فراورده های نفتی مطابق استانداردهای ASTM D664, D2896 کمپانی  SI Analytics   آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در اصفهان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - بندر عباس

1401-04-25

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - بندر عباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه  تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF مطابق استاندارد ASTM D4294 مدل SC117040 کمپانی  USLAB   امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در بندرعباس نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین مولتی متر دیجیتال - اهواز

1401-04-25

تأمین مولتی متر دیجیتال - اهواز

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه مولتی متر دیجیتال سری جدید مدل HQ2200 دو کاناله با قابلیت اندازه گیری پارامترهای pH، EC، TDS، DO، ORP و Salinity ، کمپانی Hach امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار در اهواز نصب و راه اندازی نموده است.  بیشتر ...

تأمین لوازم و ستون های دستگاه گاز کروماتوگرافی - عسلویه

1401-03-03

تأمین لوازم و ستون های دستگاه گاز کروماتوگرافی - عسلویه

شرکت آرکا صنعت آروین لوازم و ستون های دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) کمپانی Agilent   آمریکا را تأمین و به محل آزمایشگاه خریدار واقع در عسلویه ارسال نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک - اصفهان

1401-02-27

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک مدل Titroline 7000 جهت تست عدد اسیدی/بازی (TAN/TBN) فراورده های نفتی مطابق استانداردهای ASTM D664, D2896   کمپانی SI Analytics  آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در اصفهان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - اصفهان

1401-02-10

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF مطابق استاندارد ASTM D4294 مدل SC117040  کمپانی USLAB آمریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار در اصفهان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تقطیر در خلاء فرآورده های نفتی - قم

1401-01-28

تأمین دستگاه تقطیر در خلاء فرآورده های نفتی - قم

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تقطیر در خلاء فراورده های نفتی مطابق استاندارد ASTM D1160 مدل DT19168 کمپانی USLAB امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در قم نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه حمام تست خوردگی نوار مس فرآورده های نفتی - یزد

1401-01-28

تأمین دستگاه حمام تست خوردگی نوار مس فرآورده های نفتی - یزد

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه حمام تست خوردگی نوار مس فراورده های نفتی مطابق استاندارد ASTM D130 مدل RC21020  کمپانی USLAB امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در یزد نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج - کرمانشاه

1401-01-28

تأمین دستگاه رنگ سنج - کرمانشاه

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک مدل CR-400  به همراه دیتاپروسسور کمپانی  Konica Minolta ژاپن را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در کرمانشاه نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه نیترات سنج - اصفهان

1401-01-28

تأمین دستگاه نیترات سنج - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه نیترات سنج دیجیتال مدل NO3-11 سری LaquaTwin کمپانی  Horiba   ژاپن را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در اصفهان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین رنگ سنج - بندرعباس

1401-01-28

تأمین رنگ سنج - بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه  رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک رومیزی مدل PFXi-195/2 جهت سنجش رنگ فراورده های نفتی مطابق استانداردهای ASTM D1500, D156  کمپانی  Lovibond   انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در بندرعباس نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه آنالایزر تعیین میزان روغن در آب - تهران

1401-01-28

تأمین دستگاه آنالایزر تعیین میزان روغن در آب - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه  آنالایزر روغن ( Oil in Water Analyzer ) مدل OCMA-500  کمپانی  Horiba ژاپن را تأمین و در محل آزمایشگاه واقع در تهران نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه کیت UL آداپتور (ULA) - عسلویه

1401-01-28

تأمین دستگاه کیت UL آداپتور (ULA) - عسلویه

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه کیت UL آداپتور (ULA) به همراه حمام سیرکوله مدل TC-150   جهت انجام تست ویسکوزیته با دقت بالا تا دمای 100 درجه سانتیگراد کمپانی Brookfield امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در عسلویه نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج

1401-01-28

تأمین دستگاه رنگ سنج

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه  رنگ سنج پرتابل و رومیزی مدل  LC 100 SV 100  با قابلیت سنجش رنگ نمونه های جامد، نیمه جامد، پودری و مایع  کمپانی  Lovibond   انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار  نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه نقطه اشتعال (فلش پوینت) فرآورده های نفتی - بندرعباس

1401-01-16

تأمین دستگاه نقطه اشتعال (فلش پوینت) فرآورده های نفتی - بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه نقطه اشتعال (فلش پوینت) به روش بسته کمپانی Stanhope Seta انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار در بندرعباس نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تست سولفور و تیتراتور مرکاپتان فرآورده های نغتی - بندرعباس

1401-01-16

تأمین دستگاه تست سولفور و تیتراتور مرکاپتان فرآورده های نغتی - بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی مدلSC117040 کمپانی USLAB امریکا و یک دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک مدل TL 7000 کمپانی SI Analytics آلمان جهت تست مرکاپتان فرآورده های نفتی را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار در بندرعباس نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال و رومیزی شرکت پالایش نفت شازند

1400-07-27

تأمین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال و رومیزی شرکت پالایش نفت شازند

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال رومیزی مدل DA-640 کمپانی KEM ژاپن موردنیاز مجموعه پالایش نفت شازند را تأمین و تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل شرکت پتروشیمی امیرکبیر

1400-05-10

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل شرکت پتروشیمی امیرکبیر

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل مدل CR 410 کمپانی Konica Minolta ژاپن موردنیاز شرکت پتروشیمی امیرکبیر را تأمین و در محل آزمایشگاه این شرکت در ماهشهر نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه pH متر، EC متر و پمپ سمپلر گازی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

1400-05-10

تأمین دستگاه pH متر، EC متر و پمپ سمپلر گازی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه pH متر روومیزی دیجیتال مدل inolab pH 7110 و یک دستگاه هدایت سنج (کنداکتیویتی متر) پرتابل و دیجیتال مدل Cond 3310 کمپانی WTW آلمان و همچنین یک دستگاه فلش پوینت (تعیین نقطه اشتعال) به روش بسته فراورده های نفتی و پمپ سمپلر مدل GV-110S کمپانی Gastech ژاپن را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار در شیراز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل دانشگاه ارومیه

1400-04-27

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل دانشگاه ارومیه

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل مدل LC 100 SV 100 کمپانی Lovibond انگلستان موردنیاز دانشگاه ارومیه را تأمین و به این مرکز تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج و دستگاه فلش پوینت (تعیین نقطه اشتعال) فراورده های نفتی - بندرعباس

1400-04-27

تأمین دستگاه رنگ سنج و دستگاه فلش پوینت (تعیین نقطه اشتعال) فراورده های نفتی - بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک فراورده های نفتی مدل PFXi-195/2 کمپانی Lovibond انگلستان و یک دستگاه فلش پوینت (تعیین نقطه اشتعال) به روش باز فراورده های نفتی مدل OC21001 کمپانی USLAB امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار در بندرعباس نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج سیبولت و دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی - ماهشهر

1400-04-27

تأمین دستگاه رنگ سنج سیبولت و دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی - ماهشهر

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج سیبولت مدل EC 3000 Saybolt کمپانی Lovibond انگلستان و یک دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی مدل DT21003A کمپانی USLAB امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار در ماهشهر نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشر - تهران

1399-10-20

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشر - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور کارل فیشر ولومتریک (Volumetric) مدل MKV-710B کمپانی KEM ژاپن را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک مرکز تحقیقات کشاورزی

1399-10-12

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک مرکز تحقیقات کشاورزی

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج خاک مدل SWM 5000 کمپانی Step Systems آلمان و TDR 150 کمپانی Spectrum امریکا، موردنیاز مرکز تحقیقات کشاورزی را تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF

1399-09-29

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور به روش ED-XRF ساخت چین را با محلولهای استاندارد AccuStandard امریکا کالیبره نموده و گواهی کالیبراسیون شامل نتایج تست با دقت بالا را به مشتری تحویل داده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

1399-09-29

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور مدل SFLA-20 کمپانی Horiba ژاپن متعلق به شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران را کالیبره نموده و گواهی کالیبراسیون مربوطه همراه با نتایج تست با دقت بالا را برای این مرکز صادر نموده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور پالایشگاه بوشهر

1399-09-29

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور پالایشگاه بوشهر

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور مدل RX-360SH کمپانی Tanaka Scientific ژاپن پالایشگاه بوشهر را کالیبره نموده و گواهی کالیبراسیون مربوطه همراه با نتایج تست با دقت بالا را برای این مرکز صادر نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه نیترات سنج دانشگاه گنبد کاووس

1399-09-23

تأمین دستگاه نیترات سنج دانشگاه گنبد کاووس

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه نیترات سنج دیجیتال سری LaquaTwin مدل NO3-11 کمپانی Horiba ژاپن موردنیاز دانشگاه گنبد کاووس را تأمین و در محل شرکت خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک سازمان هواشناسی گیلان

1399-09-23

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک سازمان هواشناسی گیلان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج خاک مدل SWM 5000 کمپانی Step Systems آلمان موردنیاز سازمان هواشناسی گیلان را تأمین و در محل شرکت خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه اسپکتروفتومتر - تهران

1399-09-23

تأمین دستگاه اسپکتروفتومتر - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه اسپکتروفتومتر پرتابل و دیجیتال مدل DR1900 کمپانی Hach امریکا را تأمین و در محل شرکت خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال و پرتابل - خراسان شمالی

1399-09-18

تأمین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال و پرتابل - خراسان شمالی

شرکت آرکا صنعت آروین دانسیته سنج پرتابل و دیجیتال مدل DA-130N کمپانی KEM ژاپن را تأمین و در محل شرکت خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه بورت دیجیتال - تهران

1399-09-18

تأمین دستگاه بورت دیجیتال - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین 4 ست بورت دیجیتال مدل Titronic 300 کمپانی SI Analytics آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور اتوماتیک پتانسیومتریک - اصفهان

1399-09-18

تأمین دستگاه تیتراتور اتوماتیک پتانسیومتریک - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین تیتراتور پتانسیومتریک مدل AT-710S کمپانی KEM ژاپن موردنیاز در اصفهان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات تست سولفور و نقطه دود پالایشگاه آبادان

1399-09-18

نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات تست سولفور و نقطه دود پالایشگاه آبادان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه اتوماتیک تعیین نقطه دود مدل SP 20 کمپانی AD Systems فرانسه و همچنین دستگاه تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی مدل NEXQC کمپانی Rigaku ژاپن را در محل پالایشگاه آبادان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین ترموپراب نفتی شرکت شایان بازدید ماهشهر

1399-09-18

تأمین ترموپراب نفتی شرکت شایان بازدید ماهشهر

شرکت آرکا صنعت آروین ترمومتر نفتی موردنیاز آزمایشگاه استاندارد شایان بازدید ماهشهر را از کمپانی ThermoProbe امریکا تأمین و به این مرکز تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه فردوسی مشهد

1399-09-18

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه فردوسی مشهد

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

1399-07-01

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل مدل LC 100 کمپانی Lovibond انگلستان موردنیاز مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را تأمین و در این مرکز راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین میکسر دیجیتال آزمایشگاهی شرکت سپهر صنعت نگین

1399-07-01

تأمین میکسر دیجیتال آزمایشگاهی شرکت سپهر صنعت نگین

شرکت آرکا صنعت آروین میکسر دیجیتال آزمایشگاهی مدل EUROStar 20 Digital کمپانی IKA آلمان موردنیاز شرکت سپهر صنعت نگین را تأمین و در این مرکز راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین رطوبت سنج خاک دانشگاه رازی کرمانشاه

1399-05-29

تأمین رطوبت سنج خاک دانشگاه رازی کرمانشاه

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج دیجیتال خاک به روش FDR مدل SWM 5000 کمپانی Step Systems آلمان موردنیاز دانشگاه رازی کرمانشاه را تأمین و در این مرکز ره اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه تهران

1399-05-29

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه تهران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج دیجیتال خاک مدل TDR-350 کمپانی Spectrum امریکا موردنیاز دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران را تأمین و در این مرکز ره اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه نیترات سنج سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

1399-05-29

تأمین دستگاه نیترات سنج سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه نیترات سنج دیجیتال مدل NO3-11 سری LAQUA TWIN کمپانی Horiba ژاپن موردنیاز سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین رطوبت سنج خاک سازمان هواشناسی استان خوزستان

1399-05-29

تأمین رطوبت سنج خاک سازمان هواشناسی استان خوزستان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رطوبت سنج خاک به روش FDR مدل SWM-5000 کمپانی Step Systems آلمان موردنیاز سازمان هواشناسی استان خوزستان را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین رنگ سنج دیجیتال دانشگاه محقق اردبیلی

1399-05-29

تأمین رنگ سنج دیجیتال دانشگاه محقق اردبیلی

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج دیجیتال مدل CR-400 کمپانی Konica Minolta ژاپن به همراه دیتاپروسسور DP-400 موردنیاز دانشگاه محقق اردبیلی را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین نقطه اشتعال فراورده های نفتی آزمایشگاه پویا شیمی بندرعباس

1399-04-22

تأمین دستگاه تعیین نقطه اشتعال فراورده های نفتی آزمایشگاه پویا شیمی بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تعیین نقطه اشتعال فراورده های نفتی به روش بسته (Pensky-Martens) دیجیتال و اتوماتیک کمپانی USLAB امریکا مدل CC2010A مطابق استاندارد ASTM D93 موردنیاز آزمایشگاه پویا شیمی بندرعباس (آزمایشگاه همکار اداره استاندارد) را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز کامل آزمایشگاه فراورده های نفتی شرکت سپهر صنعت نگین

1399-04-22

تجهیز کامل آزمایشگاه فراورده های نفتی شرکت سپهر صنعت نگین

شرکت آرکا صنعت آروین کلیه تجهیزات تست و کنترل کیفیت فراورده های نفتی شرکت سپهر صنعت نگین واقع در بندرعباس را به طور کامل تأمین نموده است. از جمله این تجهیزات می توان دستگاه های فلش پوینت بسته دیجیتال تمام اتوماتیک، تست سولفور به روش ED-XRF، دستگاه نقطه ریزش و ابری، حمام دانسیته و حمام ویسکوزیته کینماتیک ساخت کمپانی USLAB امریکا را نام برد. از دیگر تجهیزات ارائه شده میتوان به ست تقطیر دین استارک، حمام ترموستاتیک سیرکوله ساخت USLAB امریکا، ویسکومترهای شیشه ای Cannon امریکا، ترمومترهای ASTM و هیدرومترهای شیشه ای برند Ludwig Schneider آلمان، پمپ خلاء، پمپ هوا و شیشه آلات موردنیاز آزمایشگاه اشاره بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه و رفرکتومتر شرکت S.G.S ایران

1399-04-01

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه و رفرکتومتر شرکت S.G.S ایران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال و دستگاه رفرکتومتر مورد نیاز شرکت S.G.S ایران را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه گنبدکاووس

1399-04-01

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه گنبدکاووس

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین دستگاه تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 150 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز دانشگاه گنبد کاووس را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه حمام دانسیته هیدرومتری و فلش پوینت تگ باز شرکت نفت جی

1399-04-01

تأمین دستگاه حمام دانسیته هیدرومتری و فلش پوینت تگ باز شرکت نفت جی

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه حمام دانسیته هیدرومتری مطابق با استاندارد ASTM D1298، با قابلیت تست همزمان 5 نمونه به همراه ترمومتر 12c و دستگاه فلش پوینت تگ باز مطابق استاندارد ASTM D1310 به همراه ترمومتر 9c از کمپانی Linetronic سوئیس موردنیاز شرکت نفت جی را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه هرمزگان

1399-04-01

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه هرمزگان

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین دستگاه تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 350 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز دانشگاه هرمزگان را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج شرکت سی دلف قشم

1399-04-01

تأمین دستگاه رنگ سنج شرکت سی دلف قشم

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج کمپانی Lovibond انگلستان مدل PFXi-195/2 مطابق استانداردهای ASTM D1500, D156 موردنیاز شرکت سی دلف قشم را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک شرکت پرند دارو

1399-02-09

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک شرکت پرند دارو

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک جهت تست عدد اسیدی ،عدد بازی فراورده های دارویی از برند KEM ژاپن موردنیاز شرکت پرند دارو را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین محلول های کالیبراسیون فلش پوینت کمپانی Stanhope-Seta شرکت پترو کاوند کاران

1399-02-09

تأمین محلول های کالیبراسیون فلش پوینت کمپانی Stanhope-Seta شرکت پترو کاوند کاران

شرکت آرکا صنعت آروین محلول های کالیبراسیون فلش پوینت مطابق استانداردهای ( ASTM: D93 ، D92 ، D56 ) از کمپانی Stanhope-Seta انگلستان شرکت پترو کاوند کاران را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین تیوپ دستگاه سانتریفیوژ نفتی ORTO اسپانیا شرکت پترو کاوند کاران

1399-02-09

تأمین تیوپ دستگاه سانتریفیوژ نفتی ORTO اسپانیا شرکت پترو کاوند کاران

شرکت آرکا صنعت آروین تیوپ شیشه ای دستگاه سانتریفیوژ نفنی از برند ORTO اسپانیا موردنیاز آزمایشگاه شرکت پترو کاوند کاران را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه محقق اردبیلی

1399-02-09

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه محقق اردبیلی

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز دانشگاه محقق اردبیلی را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشر و تیتراتور پتانسیومتریک شرکت پترو آزمای سیراف

1399-02-09

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشر و تیتراتور پتانسیومتریک شرکت پترو آزمای سیراف

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تیتراتور کارل فیشر جهت تست میزان آب و دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک جهت تست عدد اسیدی ،عدد بازی و مرکاپتان فراورده های نفتی از برند KEM ژاپن موردنیاز آزمایشگاه پترو آزمای سیراف را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک گمرک قم

1399-02-09

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک گمرک قم

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک جهت تست مرکاپتان فراورده های نفتی از برند KEM ژاپن موردنیاز آزمایشگاه گمرک قم را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر

1399-02-09

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین دستگاه تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 350 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکررا تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تامین دستگاه نیترات سنج دانشگاه پیام نور کرج

1399-02-09

تامین دستگاه نیترات سنج دانشگاه پیام نور کرج

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه نیترات سنج پرتابل و دیجیتال موردنیاز دانشگاه پیام نور کرج را از کمپانی Horiba ژاپن تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی شرکت پاستور

1399-02-09

تأمین دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی شرکت پاستور

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی مطابق با استاندارد ASTM D86 , D1078 موردنیاز شرکت پاستور را از برند USLAB امریکا تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی شرکت شیمیدور سلف

1398-11-02

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی شرکت شیمیدور سلف

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست میزان سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF موردنیاز آزمایشگاه شرکت شیمدور سلف را از برند USLAB امریکا تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین لوازم مصرفی دستگاه تست سولفور XOS امریکا شرکت پالایش نفت اصفهان

1398-11-02

تأمین لوازم مصرفی دستگاه تست سولفور XOS امریکا شرکت پالایش نفت اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین لوازم مصرفی ( شامل مایلار فیلم و ظروف نمونه) دستگاه تست سولفور از برند XOS آمریکا موردنیاز آزمایشگاه پالایش نفت اصفهان را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تست نقطه ریزش و ابری و دستگاه تعیین رسوبات کل فراورده های نفتی شرکت شایان بازدید

1398-09-26

تأمین دستگاه تست نقطه ریزش و ابری و دستگاه تعیین رسوبات کل فراورده های نفتی شرکت شایان بازدید

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست نقطه ریزش و ابری فراورده های نفتی از برند USLAB امریکا و دستگاه تعیین میزان رسوبات کل فرآورده های نفتی از برند Lintronic سویس موردنیاز آزمایشگاه شایان بازدید را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی شرکت دانش مبنا کیفیت گستر قروین

1398-09-26

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی شرکت دانش مبنا کیفیت گستر قروین

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست میزان سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF موردنیاز آزمایشگاه دانش مبنا کیفیت گستر را از برند USLAB امریکا تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

1398-07-21

تأمین دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام موردنیاز شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی را از کمپانی Stanhope Seta انگلستان تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین ویسکومترهای شیشه ای و تقطیر دین استارک شرکت پترو ایمن پارس آسیا

1398-06-31

تأمین ویسکومترهای شیشه ای و تقطیر دین استارک شرکت پترو ایمن پارس آسیا

کلیه ویسکومترهای موردنیاز شرکت به همراه ست کامل لوازم تقطیر دین استارک شرکت پترو ایمن پارس آسیا توسط شرکت آرکا صنعت آروین از برند Cannon Instruments امریکا تأمین و به این مرکز تحویل شده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه هدایت سنج (EC متر) دیجیتال دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

1398-06-16

تأمین دستگاه هدایت سنج (EC متر) دیجیتال دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه هدایت سنج پرتابل و دیجیتال مدل EC 3000 موردنیاز دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز را از کمپانی Step Systems آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال شرکت نفت بهران

1398-06-16

تأمین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال شرکت نفت بهران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج پرتابل DA-130N موردنیاز شرکت نفت بهران به منظور سنجش دانسیته فراورده های نفتی را از کمپانی KEM ژاپن تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین رنگ سنج شرکت فرانوین رنگین پلاست

1398-06-16

تأمین رنگ سنج شرکت فرانوین رنگین پلاست

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج پرتابل LC 100 موردنیازشرکت فرانوین رنگین پلاست را از کمپانی Lovibond انگلستان تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تامین دستگاه نیترات سنج دانشگاه رازی کرمانشاه

1398-05-12

تامین دستگاه نیترات سنج دانشگاه رازی کرمانشاه

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه نیترات سنج پرتابل و دیجیتال موردنیاز دانشگاه رازی کرمانشاه را از کمپانی Horiba ژاپن تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه شاهد تهران

1398-02-02

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه شاهد تهران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز دانشگاه شاهد تهران را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه شاهد تهران

1398-01-19

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه شاهد تهران

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین دستگاه تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 150 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز دانشگاه شاهد تهران را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی شرکت پارس لیان اروند

1398-01-19

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی شرکت پارس لیان اروند

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست میزان سولفور فراورده های نفتی به روش WD-XRF موردنیاز آزمایشگاه پارس لیان اروند را از برند XOS امریکا تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. این دستگاه با قابلیت اندازه گیری میزان دقیق سولفور در رنج های کمتر از 10ppm، مناسب تست دقیق فراورده هایی همچون بنزین و گازوییل است. بیشتر ...

تأمین ویسکومترهای شیشه ای شرکت وزه اکسپرتس اربیل عراق

1397-12-19

تأمین ویسکومترهای شیشه ای شرکت وزه اکسپرتس اربیل عراق

کلیه ویسکومترهای موردنیاز شرکت وزه اکسپرتس اربیل عراق توسط شرکت آرکا صنعت آروین از برند Cannon Instruments امریکا تأمین و به این مرکز تحویل شده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه پالایشگاه بصره در عراق

1397-12-14

تجهیز آزمایشگاه پالایشگاه بصره در عراق

شرکت آرکا صنعت آروین کلیه تجهیزات تست و کنترل کیفیت آزمایشگاه پالایشگاه بصره را به طور کامل تأمین نموده است. از جمله این تجهیزات می توان دستگاههای حمام ویسکوزیته کینماتیک کمپانی USLAB امریکا، فلش پوینت بسته تمام اتوماتیک و دیجیتال کمپانی USLAB امریکا، تست سولفور فراورده های نفتی به روش EDXRF، ویسکومترهای شیشه ای کمپانی CANNON امریکا، ست تقطیر دین استارک، شیشه آلات و مواد آزمایشگاهی موردنیاز را نام برد. بیشتر ...

تأمین ویسکومترهای شیشه ای شرکت پالایش نفت جیران اردکان

1397-12-14

تأمین ویسکومترهای شیشه ای شرکت پالایش نفت جیران اردکان

کلیه ویسکومترهای موردنیاز شرکت پالایش نفت جیران اردکان توسط شرکت آرکا صنعت آروین از برند Cannon Instruments امریکا تأمین و به این مرکز تحویل شده است. بیشتر ...

تأمین لوازم رنگ سنج Lovibond شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

1397-12-14

تأمین لوازم رنگ سنج Lovibond شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت آرکا صنعت آروین کلیه لوازم جانبی رنگ سنج های کمپانی Lovibond سری PFXi از جمله سل های شیشه ای موردنیاز شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب را تأمین و به این مرکز تحویل نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه نیترات سنج دانشگاه ولیعصر رفسنجان

1397-12-14

تأمین دستگاه نیترات سنج دانشگاه ولیعصر رفسنجان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه نیترات سنج پرتابل و دیجیتال موردنیاز دانشگاه ولیعصر رفسنجان را از کمپانی Horiba ژاپن تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین ویسکومترهای شیشه ای شرکت فریا کرکوک عراق

1397-12-14

تأمین ویسکومترهای شیشه ای شرکت فریا کرکوک عراق

کلیه ویسکومترهای موردنیاز شرکت فریا کرکوک عراق توسط شرکت آرکا صنعت آروین از برند Cannon Instruments امریکا تأمین و به این مرکز تحویل شده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی آزمایشگاه گمرک قم

1397-12-14

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی آزمایشگاه گمرک قم

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF مورد نیاز آزمایشگاه گمرک قم را تأمین و راه اندازی نموده است بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشکده منابع طبیعی داراب

1397-12-14

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشکده منابع طبیعی داراب

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز دانشکده منابع طبیعی داراب را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین اکسیژن متر پرتابل دانشگاه مالک اشتر

1397-12-14

تأمین اکسیژن متر پرتابل دانشگاه مالک اشتر

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه اکسیژن متر دیجیتال و پرتابل موردنیاز دانشگاه مالک اشتر با قابلیت اندازه گیری اکسیژن هم در مایعات و هم در هوا را از برند Step Systems آلمان تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین ویسکومترهای شیشه ای شرکت فراز موتور تهران

1397-12-14

تأمین ویسکومترهای شیشه ای شرکت فراز موتور تهران

کلیه ویسکومترهای موردنیاز شرکت فراز موتور تهران توسط شرکت آرکا صنعت آروین از برند Cannon Instruments امریکا تأمین و به این مرکز تحویل شده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تقطیر در خلاء فراورده های نفتی شرکت پارس لیان اروند

1397-12-14

تأمین دستگاه تقطیر در خلاء فراورده های نفتی شرکت پارس لیان اروند

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه دیجیتال و اتوماتیک تقطیر در خلاء فراورده های نفتی موردنیاز آزمایشگاه پارس لیان اروند را از برند USLAB امریکا تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین ویسکومترهای شیشه ای شرکت مس باهنر کرمان

1397-12-14

تأمین ویسکومترهای شیشه ای شرکت مس باهنر کرمان

کلیه ویسکومترهای موردنیاز شرکت مس باهنر کرمان توسط شرکت آرکا صنعت آروین از برند Cannon Instruments امریکا تأمین و به این مرکز تحویل شده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی شرکت پویا شیمی بندرعباس

1397-12-14

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی شرکت پویا شیمی بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF مورد نیاز آزمایشگاه پویا شیمی بندرعباس را تأمین و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه شرکت مروارید بی نظیر دلیجان

1397-10-08

تجهیز آزمایشگاه شرکت مروارید بی نظیر دلیجان

شرکت آرکا صنعت آروین کلیه تجهیزات تست و کنترل کیفیت شرکت مروارید بی نظیر واقع در دلیجان را به طور کامل تأمین نموده است. از جمله این تجهیزات می توان دستگاههای حمام ویسکوزیته کینماتیک کمپانی USLAB امریکا، فلش پوینت بسته کمپانی USLAB امریکا، تقطیر در اتمسفر کمپانی USLAB امریکا، ویسکومترهای شیشه ای کمپانی CANNON امریکا، ست تقطیر دین استارک، ترازو و شیشه آلات و مواد آزمایشگاهی را نام برد. بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال صنایع غذایی سحر

1397-08-28

تأمین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال صنایع غذایی سحر

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز صنایع غذایی سحر را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین حمام ترموستاتیک سیرکوله شرکت شیمی در سلف

1397-07-08

تأمین حمام ترموستاتیک سیرکوله شرکت شیمی در سلف

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه حمام ترموستاتیک سیرکوله کمپانی USLAB امریکا مورد نیاز شرکت شیمی در سلف را تأمین و به آن مرکز تحویل داده است بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) وسفتی سنج میوه دانشگاه اردکان یزد

1397-07-08

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) وسفتی سنج میوه دانشگاه اردکان یزد

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین سنسور تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 150 کمپانی SPECTRUM امریکا و دستگاه سفتی سنج میوه کمپانی Step System آلمان مورد نیاز دانشگاه اردکان یزد را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) وسفتی سنج میوه دانشگاه محقق اردبیلی

1397-07-08

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) وسفتی سنج میوه دانشگاه محقق اردبیلی

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین سنسور تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 150 کمپانی SPECTRUM امریکا و دستگاه سفتی سنج میوه کمپانی Step System آلمان مورد نیاز دانشگاه محقق اردبیلی را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تقطیر دین استارک شرکت شیمی در سلف

1397-06-27

تأمین دستگاه تقطیر دین استارک شرکت شیمی در سلف

شرکت آرکا صنعت آروین سه ست دستگاه تقطیر دین استارک مورد نیاز شرکت شیمی در سلف را تأمین و به آن مرکز تحویل داده است بیشتر ...

تأمین تجهیزات آزمایشگاهی واحد جاجرم شرکت آلومینای ایران

1397-06-27

تأمین تجهیزات آزمایشگاهی واحد جاجرم شرکت آلومینای ایران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه دو عدد دستگاه مولتی پارامتر کمپانی Milwaukee ایتالیا مورد نیاز شرکت آلومینای ایران را تامین و به آن مرکز تحویل داده است بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه کشاورزی بیرجند

1397-06-13

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه کشاورزی بیرجند

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین سنسور تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 150 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز دانشگاه کشاورزی بیرجند را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور تاناکا ژاپن شرکت نوران شیمی جلفا

1397-06-03

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور تاناکا ژاپن شرکت نوران شیمی جلفا

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست سولفور مدل RX360 کمپانی تاناکا ژاپن شرکت نوران شیمی جلفا را مجددا کالیبره کرده است. بیشتر ...

کالیبراسیون دستگاه اکتان سنج زلتکس امریکا شرکت پترو پالایش نیک یزد

1397-06-03

کالیبراسیون دستگاه اکتان سنج زلتکس امریکا شرکت پترو پالایش نیک یزد

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه اکتان سنج مدل ZX-101RZ کمپانی زلتکس امریکا شرکت پترو پالایش نیک یزد را مجددا کالیبره کرده و همچنین کالیبره ستان نیز به آن اضافه نموده است. بیشتر ...

تامین دستگاه تقطیر در اتمسفر شرکت نیک نام آزما

1397-06-03

تامین دستگاه تقطیر در اتمسفر شرکت نیک نام آزما

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی موردنیاز شرکت نیک نام آزما را از کمپانی USLAB امریکا به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تامین دستگاه تقطیر در اتمسفر شرکت کیا شیمی زنگان

1397-06-03

تامین دستگاه تقطیر در اتمسفر شرکت کیا شیمی زنگان

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی موردنیاز شرکت کیا شیمی زنگان در شهر زنجان را از کمپانی USLAB امریکا به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تامین دستگاه تقطیر در اتمسفر و فلش پوینت شرکت پالایش شیمی پاسارگاد

1397-05-24

تامین دستگاه تقطیر در اتمسفر و فلش پوینت شرکت پالایش شیمی پاسارگاد

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تقطیر در اتمسفر و فلش پوینت بسته فراورده های نفتی موردنیاز شرکت پالایش شیمی پاسارگاد از کمپانی USLAB امریکا را به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه شهید بهشتی تهران

1397-03-06

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه شهید بهشتی تهران

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین سنسور تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 350 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز دانشگاه شهید بهشتی تهران را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین حمام هیدرومتر (دانسیته) موردنیاز شرکت پترو کاوند کاران انرژی

1397-03-06

تأمین حمام هیدرومتر (دانسیته) موردنیاز شرکت پترو کاوند کاران انرژی

شرکت آرکا صنعت آروین حمام هیدرومتر (تعیین دانسیته/چگالی) فراورده های نفتی موردنیاز شرکت پتروکاوندکاران انرژی از کمپانی Koehler امریکا را به همراه ست کامل هیدرومترها و لوازم یدکی دو ساله، تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج شرکت نفت بهران

1397-03-03

تأمین دستگاه رنگ سنج شرکت نفت بهران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج پرتابل LC 100 موردنیاز شرکت نفت بهران به منظور سنجش رنگ روغن ها مطابق استاندارد ASTM D7843 را از کمپانی Lovibond انگلستان تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه هیدروکربن شرکت پتروآزمای نسیم خاورمیانه (طرح برند سازی)

1397-02-01

تجهیز آزمایشگاه هیدروکربن شرکت پتروآزمای نسیم خاورمیانه (طرح برند سازی)

شرکت آرکا صنعت آروین کلیه تجهیزات تست و کنترل کیفیت هیدروکربنها شامل بنزین، گازوییل، روغنهای صنعتی و ... شرکت پتروآزمای نسیم خاورمیانه واقع در مشهد که از جمله شرکتهای زنجیره ای توزیع سوخت می باشد را به طور کامل تأمین نموده است. از جمله این تجهیزات می توان دستگاههای کروماتوگرافی گاز (GC) کمپانی Agilent امریکا، تعیین میزان سولفور به روش EDXRF، دستگاه اکتان سنج آنالایزر پرتابل Zeltex، حمام هیدرومتر (دانسیته)، حمام ویسکوزیته کینماتیک، نقطه اشتعال باز و بسته، تیتراتور عدد اسیدی/بازی (TAN/TBN)، حمام فشاربخار به روش Reid، تقطیر در اتمسفر، تعیین نقطه ریزش و ابری شدن، تست خوردگی نوار مس، ترازو، آون و بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام شرکت پترو انرژی کیمیا

1396-11-23

تأمین دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام شرکت پترو انرژی کیمیا

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام موردنیاز شرکت پترو انرژی کیمیا را از کمپانی Koehler امریکا تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت سوخت نیروگاه شوباد کهنوج

1396-10-03

تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت سوخت نیروگاه شوباد کهنوج

شرکت آرکا صنعت آروین تجهیزات موردنیاز کنترل کیفیت سوخت از جمله تست سولفور به روش XRF، بمب کالریمتر (جهت تعیین ارزش حرارتی سوخت)، هیدرومتر، ویسکومتر، دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش بسته و همچنین دستگاه تعیین نقطه ریزش و ابری شدن (پورپوینت) آزمایشگاه سوخت نیروگاه شوباد کهنوج را تأمین، نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین حمام هیدرومتر (دانسیته) مدیریت برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

1396-07-23

تأمین حمام هیدرومتر (دانسیته) مدیریت برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

شرکت آرکا صنعت آروین حمام هیدرومتر (دانسیته) موردنیاز شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان را تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین تجهیزات آزمایشگاهی واحد جاجرم شرکت آلومینای ایران

1396-07-23

تأمین تجهیزات آزمایشگاهی واحد جاجرم شرکت آلومینای ایران

شرکت آرکا صنعت آروین تعدادی از تجهیزات و اقلام آزمایشگاهی مورد نیاز طرح تولید هیدرات های ویژه شرکت آلومینای ایران از قبیل دستگاه دانسیته متر رومیزی دیجیتال سری DA600 کمپانی KEM ژاپن را تأمین و نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه هیدروکربن شرکت معماران تجارت آفتاب

1396-07-23

تجهیز آزمایشگاه هیدروکربن شرکت معماران تجارت آفتاب

شرکت آرکا صنعت آروین کلیه تجهیزات تست و کنترل کیفیت هیدروکربنهای تولیدی شرکت معماران تجارت آفتاب واقع در بندرعباس از جمله تعیین میزان سولفور به روش EDXRF کمپانی TANAKA ژاپن، دستگاه اکتان سنج آنالایزر پرتابل Zeltex امریکا (ZX 101 XL) و ... را تأمین و نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه اکتان سنج پتروشیمی اصفهان

1396-07-23

تأمین دستگاه اکتان سنج پتروشیمی اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین اکتان سنج آنالایزر پرتابل Zeltex آمریکا (ZX 101 XL) موردنیاز پتروشیمی اصفهان را تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه لرستان

1396-07-23

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه لرستان

شرکت آرکا صنعت آروین سنسور تعیین میزان رطوبت خاک TDR 100 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز گروه علوم باغبانی انشگاه لرستان را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال دانشگاه مراغه

1396-07-23

تأمین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال دانشگاه مراغه

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال دانشگاه جهرم

1396-07-23

تأمین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال دانشگاه جهرم

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه سمنان

1396-07-23

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) دانشگاه سمنان

شرکت آرکا صنعت آروین سنسور تعیین میزان رطوبت خاک TDR 100 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان را تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در ماهشهر

1396-05-28

تجهیز آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در ماهشهر

شرکت آرکا صنعت آروین تعداد زیادی از تجهیزات کنترل کیفیت فراورده های نفتی از جمله حمام ویسکوزیته کینماتیک ساخت کمپانی CANNON امریکا، حمام هیدرومتر(دانسیته) جهت تعیین دانسیته فراورده های نفتی ساخت کمپانی USLAB، دستگاه تیتراتور اتوماتیک کارل فیشر (KARL FISCHER) و دیگر لوازم آزمایشگاهی مورنیاز آزمایشگاه شایان بازدید واقع در منطقه آزاد ماهشهر را تأمین و نصب و راه اندازی نموه است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه تست قیر شرکت اصفهان قیر

1396-05-28

تجهیز آزمایشگاه تست قیر شرکت اصفهان قیر

شرکت آرکا صنعت آروین به منظور ارتقای سطح کیفی آزمایشگاه کارخانه اصفهان قیر، این ازمایشگاه را با تجهیزاتی از معتبرترین برندها از جمله دستگاه تمام دیجیتال درجه نفوذ قیر ساخت کمپانی HUMBOLDT امریکا به روز رسانی و تجهیز نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه تست و کنترل کیفیت گریس مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان

1396-05-28

تجهیز آزمایشگاه تست و کنترل کیفیت گریس مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان

شرکت آرکا صنعت آروین کلیه تجهیزات تست و کنترل کیفیت آزمایشگاه گریس از جمله تجهیزات تست نفوذپذیری (پنترومتر) گریس و دستگاه تعیین نقطه قطره ای شدن گریس شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را تأمین، نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه هیدروکربن شرکت صدرا نفت پارسیان

1396-05-28

تجهیز آزمایشگاه هیدروکربن شرکت صدرا نفت پارسیان

شرکت آرکا صنعت آروین تعداد کثیری از تجهیزات پیشرفته آنالیز هیدروکربن ها از جمله کروماتوگرافی گازی (GC) کمپانی Agilent امریکا، تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی به روش EDXRF و اکتان سنج آنالایزر پرتابل Zeltex آمریکا (ZX-101 XL) موردنیاز این شرکت را تأمین، نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه هواشناسی مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

1394-01-22

تجهیز آزمایشگاه هواشناسی مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

تأمین تجهیزات هواشناسی موردنیاز مرکز حفاظت خاک وآبخیزداری بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه شرکت بام گام عایق ارومیه

1394-01-22

تجهیز آزمایشگاه شرکت بام گام عایق ارومیه

تأمین تجهیزات پیشرفته قیر موردنیاز آزمایشگاه کارخانه تولید قیر بام گام عایق ارومیه بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه پیشرفته قیر شرکت قیر آکام

1393-12-08

تجهیز آزمایشگاه پیشرفته قیر شرکت قیر آکام

تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه قیر آکام با تجهیزات پیشرفته PG ساخت امریکا بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه پیشرفته قیر شرکت آذربام

1393-11-20

تجهیز آزمایشگاه پیشرفته قیر شرکت آذربام

تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه آذربام تبریز با تجهیزات پیشرفته PG ساخت امریکا بیشتر ...

تأمین تجهیزات قیر پالایش قطران اصفهان

1393-09-17

تأمین تجهیزات قیر پالایش قطران اصفهان

تأمین تجهیزات قیر پالایش قطران اصفهان بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه قیر و آسفالت

1393-02-12

تجهیز آزمایشگاه قیر و آسفالت

تجهیز آزمایشگاه قیر و آسفالت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان کرمانشاه بیشتر ...

راه اندازی آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح

1393-02-12

راه اندازی آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح

راه اندازی آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح اداره کل استاندارد استان زنجان بیشتر ...

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی قیر و آسفالت

1393-02-12

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی قیر و آسفالت

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی قیر و آسفالت شرکت آذردوام یول بیشتر ...

تأمین تجهیزات پنوماتیکی و هیدرولیکی

1393-02-12

تأمین تجهیزات پنوماتیکی و هیدرولیکی

تأمین تجهیزات پنوماتیکی و هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر ...

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی پلی استایرن

1393-02-12

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی پلی استایرن

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی پلی استایرن اداره کل استاندارد استان زنجان بیشتر ...