02186086361
02186086278

09128382343

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل دانشگاه ارومیه

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل دانشگاه ارومیه

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل مدل LC 100 SV 100 کمپانی Lovibond انگلستان موردنیاز دانشگاه ارومیه را تأمین و به این مرکز تحویل نموده است.آخرین اخبار

تأمین دستگاه رنگ سنج تمام اتوماتیک - تهران

1402-06-21

تأمین دستگاه رنگ سنج تمام اتوماتیک - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج تمام اتوماتیک و دیجیتال  مدل PFXi-880/L مخصوص تست رنگ  روغنها و چربیهای خوراکی  کمپانی Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در تهران نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین ویسکومترهای شیشه ای - عسلویه

1402-06-14

تأمین ویسکومترهای شیشه ای - عسلویه

شرکت آرکا صنعت آروین سری کامل ویسکومترهای شیشه ای  مدل Cannon-Fenske Routine  جهت سنجش ویسکوزیته فراورده های نفتی مطابق استاندارد ASTM D445  کمپانی psl Rheotek انگلستان را تأمین و به محل آزمایشگاه خریدار واقع در عسلویه ارسال نموده است.  بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج تمام اتوماتیک - اصفهان

1402-06-11

تأمین دستگاه رنگ سنج تمام اتوماتیک - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج تمام اتوماتیک و دیجیتال  مدل Fx مخصوص تست  رنگ روغنهای خوراکی     کمپانی Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در اصفهان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور  - قم

1402-05-31

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور - قم

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تعیین میزان سولفور کل فراورده های نفتی به روش ED-XRF مدل SC117040  مطابق استاندارد ASTM D4294 کمپانی USLAB امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع درقم نصب و راه اندازی نموده است.  بیشتر ...

تأمین دستگاه تمام اتوماتیک و دیجیتال تست تمیزی و سازگاری - منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

1402-05-31

تأمین دستگاه تمام اتوماتیک و دیجیتال تست تمیزی و سازگاری - منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تمام اتوماتیک و دیجیتال تست تمیزی و سازگاری (Cleanliness & Compatibility Tester)فراورده های نفتی مدل ST10 مطابق استاندارد ASTM D4740 کمپانی AD Systems فرانسه را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نصب و راه اندازی نموده است.  بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج اتوماتیک - اراک

1402-05-22

تأمین دستگاه رنگ سنج اتوماتیک - اراک

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج اتوماتیک رومیزی مدل PFXi-195/2  جهت تست رنگ فراورده های نفتی مطابق استانداردهای ASTM D1500, D156 کمپانی Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در اراک نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه  دانسیته سنج اتوماتیک و رومیزی- استان هرمزگان

1402-05-18

تأمین دستگاه دانسیته سنج اتوماتیک و رومیزی- استان هرمزگان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه دانسیته سنج اتوماتیک و رومیزی دارای پمپ ساکشن و قابلیت اصلاح اتوماتیک ویسکوزیته و دما جهت سنجش وزن مخصوص مایعات مدل DA-640 مطابق استانداردهای ASTM D1250, D4052, D4806, D5002, D5931 & ISO 12185 & 15212   کمپانی KEM  ژاپن را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در استان هرمزگان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک - آبادان

1402-03-09

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک - آبادان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک مدل Titroline 7000  کمپانی SI Analytics آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در آبادان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک - ماهشهر

1402-01-22

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک - ماهشهر

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک سیبولت مدل  EC 3000 Saybolt   جهت تست رنگ فراورده های نفتی مطابق استاندارد  ASTM D156   کمپانی  Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در ماهشهر نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه تشخیص ماهیت و کنترل کیفیت نفتی - استان البرز

1402-01-16

تجهیز آزمایشگاه تشخیص ماهیت و کنترل کیفیت نفتی - استان البرز

شرکت آرکا صنعت آروین تجهیزات ذیل را در آزمایشگاه تشخیص ماهیت و کنترل کیفیت نفتی همکار اداره استاندارد تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در استان البرز نصب و راه اندازی نموده است.  دستگاه تست سولفور XRF مطابق ASTM D4294  دستگاه تقطیر در خلاء دیجیتال مطابق ASTM D1160    دستگاه  تیتراتور پتانسیومتری جهت تست مرکاپتان و عدد اسیدی/بازی مطابق ASTM D664, D2896, D3227 دستگاه تیتراتور کارل فیشری کولومتری مطابق ASTM D6304 دستگاه میکروکربن باقیمانده اتوماتیک مطابق ASTM D4530   دستگاه میزان رسوبات کل مطابق ASTM D4870, IP 390  دستگاه اندازه گیری فلزات به روش ICP مط بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشرکولومتری - استان البرز

1402-01-16

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشرکولومتری - استان البرز

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور کارل فیشر کولومتری سری Titroline 7500 KF  جهت تعیین میزان آب مطابق استانداردهای  ASTM D6304, D4928   کمپانی  SI Analytics  آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در استان البرز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه آنالایزر اکسیژن محلول در آب  - قزوین

1402-01-16

تأمین دستگاه آنالایزر اکسیژن محلول در آب - قزوین

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه آنالایزر اکسیژن محلول در آب (DO Meter) جهت سنجش اکسیژن محلول در غلظتهای بسیار کم (0 تا 2000ppb) با دقت بالا مدل   Orbisphere 3100  کمپانی Hach امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در قزوین نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین ترمومتر دیجیتالی (ترموپراب) - بندرعباس

1402-01-16

تأمین ترمومتر دیجیتالی (ترموپراب) - بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه ترمومتر دیجیتالی (ترموپراب) مخازن نفتی مدل  TP7-D دارای پراب با طول کابل 25 متر کمپانی  Thermoprobe امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در بندرعباس تحویل داد. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک - بندرعباس

1402-01-16

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک - بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک سیبولت مدل EC 3000 Saybolt   جهت تست رنگ فراورده های نفتی   مطابق استاندارد  ASTM D156  کمپانی  Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در بندرعباس نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - اراک

1401-06-12

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - اراک

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه  تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی به روش  ED-XRF  مطابق استاندارد  ASTM D4294 مدل  SC117040  کمپانی  USLAB   امریکا را تأمین و در آزمایشگاه همکار اداره استاندارد واقع در اراک نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین محلول های CRM تست سولفور فرآورده های نفتی

1401-06-08

تأمین محلول های CRM تست سولفور فرآورده های نفتی

 محلول های CRM تست سولفور فراورده های نفتی کمپانی AccuStandard امریکا در انبار شرکت آرکا صنعت آروین موجود و آماده تحویل در غلظت های مختلف از صفر تا 5% وزنی سولفور، حجم 100 میلی لیتر همراه با گواهی کمپانی سازنده و تاریخ انقضای  7 - 10 ساله می باشد.  بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج اتوماتیک پرتابل - تهران

1401-05-22

تأمین دستگاه رنگ سنج اتوماتیک پرتابل - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج اتوماتیک پرتابل مدل EC 2000 Gardner  جهت تست رنگ مقیاس Gardner مطابق استانداردهای ASTM D1544 , D6166  کمپانی  Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در تهران نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج - تهران

1401-05-12

تأمین دستگاه رنگ سنج - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه  رنگ سنج اتوماتیک رومیزی مدل  PFXi-195/2  جهت تست رنگ فراورده های نفتی مطابق استانداردهای  ASTM D1500, D156  کمپانی  Lovibond   انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در تهران نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

سرویس، تعمیر و کالیبراسیون - تهران

1401-05-05

سرویس، تعمیر و کالیبراسیون - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه اکتان سنج رومیزی مدل ZX-440XL کمپانی Zeltex امریکا را سرویس، تعمیر و کالیبراسیون نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک فرآورده های نفتی - اصفهان

1401-04-29

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک فرآورده های نفتی - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک مدل Titroline 7000  جهت تست عدد اسیدی/بازی (TAN/TBN) فراورده های نفتی مطابق استانداردهای ASTM D664, D2896 کمپانی  SI Analytics   آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در اصفهان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...