02186086361
02186086278

09128382343

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی پلی استایرن

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی پلی استایرن

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی پلی استایرن اداره کل استاندارد استان زنجانآخرین اخبار

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک - آبادان

1402-03-09

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک - آبادان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک مدل Titroline 7000  کمپانی SI Analytics آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در آبادان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک - ماهشهر

1402-01-22

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک - ماهشهر

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک سیبولت مدل  EC 3000 Saybolt   جهت تست رنگ فراورده های نفتی مطابق استاندارد  ASTM D156   کمپانی  Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در ماهشهر نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تجهیز آزمایشگاه تشخیص ماهیت و کنترل کیفیت نفتی - استان البرز

1402-01-16

تجهیز آزمایشگاه تشخیص ماهیت و کنترل کیفیت نفتی - استان البرز

شرکت آرکا صنعت آروین تجهیزات ذیل را در آزمایشگاه تشخیص ماهیت و کنترل کیفیت نفتی همکار اداره استاندارد تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در استان البرز نصب و راه اندازی نموده است.  دستگاه تست سولفور XRF مطابق ASTM D4294  دستگاه تقطیر در خلاء دیجیتال مطابق ASTM D1160    دستگاه  تیتراتور پتانسیومتری جهت تست مرکاپتان و عدد اسیدی/بازی مطابق ASTM D664, D2896, D3227 دستگاه تیتراتور کارل فیشری کولومتری مطابق ASTM D6304 دستگاه میکروکربن باقیمانده اتوماتیک مطابق ASTM D4530   دستگاه میزان رسوبات کل مطابق ASTM D4870, IP 390  دستگاه اندازه گیری فلزات به روش ICP مط بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشرکولومتری - استان البرز

1402-01-16

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشرکولومتری - استان البرز

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور کارل فیشر کولومتری سری Titroline 7500 KF  جهت تعیین میزان آب مطابق استانداردهای  ASTM D6304, D4928   کمپانی  SI Analytics  آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در استان البرز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه آنالایزر اکسیژن محلول در آب  - قزوین

1402-01-16

تأمین دستگاه آنالایزر اکسیژن محلول در آب - قزوین

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه آنالایزر اکسیژن محلول در آب (DO Meter) جهت سنجش اکسیژن محلول در غلظتهای بسیار کم (0 تا 2000ppb) با دقت بالا مدل   Orbisphere 3100  کمپانی Hach امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در قزوین نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین ترمومتر دیجیتالی (ترموپراب) - بندرعباس

1402-01-16

تأمین ترمومتر دیجیتالی (ترموپراب) - بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه ترمومتر دیجیتالی (ترموپراب) مخازن نفتی مدل  TP7-D دارای پراب با طول کابل 25 متر کمپانی  Thermoprobe امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در بندرعباس تحویل داد. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک - بندرعباس

1402-01-16

تأمین دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک - بندرعباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج دیجیتال و اتوماتیک سیبولت مدل EC 3000 Saybolt   جهت تست رنگ فراورده های نفتی   مطابق استاندارد  ASTM D156  کمپانی  Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در بندرعباس نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - اراک

1401-06-12

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - اراک

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه  تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی به روش  ED-XRF  مطابق استاندارد  ASTM D4294 مدل  SC117040  کمپانی  USLAB   امریکا را تأمین و در آزمایشگاه همکار اداره استاندارد واقع در اراک نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین محلول های CRM تست سولفور فرآورده های نفتی

1401-06-08

تأمین محلول های CRM تست سولفور فرآورده های نفتی

 محلول های CRM تست سولفور فراورده های نفتی کمپانی AccuStandard امریکا در انبار شرکت آرکا صنعت آروین موجود و آماده تحویل در غلظت های مختلف از صفر تا 5% وزنی سولفور، حجم 100 میلی لیتر همراه با گواهی کمپانی سازنده و تاریخ انقضای  7 - 10 ساله می باشد.  بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج اتوماتیک پرتابل - تهران

1401-05-22

تأمین دستگاه رنگ سنج اتوماتیک پرتابل - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه رنگ سنج اتوماتیک پرتابل مدل EC 2000 Gardner  جهت تست رنگ مقیاس Gardner مطابق استانداردهای ASTM D1544 , D6166  کمپانی  Lovibond  انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در تهران نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رنگ سنج - تهران

1401-05-12

تأمین دستگاه رنگ سنج - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه  رنگ سنج اتوماتیک رومیزی مدل  PFXi-195/2  جهت تست رنگ فراورده های نفتی مطابق استانداردهای  ASTM D1500, D156  کمپانی  Lovibond   انگلستان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در تهران نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

سرویس، تعمیر و کالیبراسیون - تهران

1401-05-05

سرویس، تعمیر و کالیبراسیون - تهران

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه اکتان سنج رومیزی مدل ZX-440XL کمپانی Zeltex امریکا را سرویس، تعمیر و کالیبراسیون نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک فرآورده های نفتی - اصفهان

1401-04-29

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک فرآورده های نفتی - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک مدل Titroline 7000  جهت تست عدد اسیدی/بازی (TAN/TBN) فراورده های نفتی مطابق استانداردهای ASTM D664, D2896 کمپانی  SI Analytics   آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در اصفهان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - بندر عباس

1401-04-25

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - بندر عباس

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه  تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF مطابق استاندارد ASTM D4294 مدل SC117040 کمپانی  USLAB   امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در بندرعباس نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین مولتی متر دیجیتال - اهواز

1401-04-25

تأمین مولتی متر دیجیتال - اهواز

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه مولتی متر دیجیتال سری جدید مدل HQ2200 دو کاناله با قابلیت اندازه گیری پارامترهای pH، EC، TDS، DO، ORP و Salinity ، کمپانی Hach امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار در اهواز نصب و راه اندازی نموده است.  بیشتر ...

تأمین لوازم و ستون های دستگاه گاز کروماتوگرافی - عسلویه

1401-03-03

تأمین لوازم و ستون های دستگاه گاز کروماتوگرافی - عسلویه

شرکت آرکا صنعت آروین لوازم و ستون های دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) کمپانی Agilent   آمریکا را تأمین و به محل آزمایشگاه خریدار واقع در عسلویه ارسال نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک - اصفهان

1401-02-27

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک مدل Titroline 7000 جهت تست عدد اسیدی/بازی (TAN/TBN) فراورده های نفتی مطابق استانداردهای ASTM D664, D2896   کمپانی SI Analytics  آلمان را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در اصفهان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - اصفهان

1401-02-10

تأمین دستگاه تعیین میزان سولفور فرآورده های نفتی - اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تعیین میزان سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF مطابق استاندارد ASTM D4294 مدل SC117040  کمپانی USLAB آمریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار در اصفهان نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تقطیر در خلاء فرآورده های نفتی - قم

1401-01-28

تأمین دستگاه تقطیر در خلاء فرآورده های نفتی - قم

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه تقطیر در خلاء فراورده های نفتی مطابق استاندارد ASTM D1160 مدل DT19168 کمپانی USLAB امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در قم نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه حمام تست خوردگی نوار مس فرآورده های نفتی - یزد

1401-01-28

تأمین دستگاه حمام تست خوردگی نوار مس فرآورده های نفتی - یزد

شرکت آرکا صنعت آروین یک دستگاه حمام تست خوردگی نوار مس فراورده های نفتی مطابق استاندارد ASTM D130 مدل RC21020  کمپانی USLAB امریکا را تأمین و در محل آزمایشگاه خریدار واقع در یزد نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...