02186086361
02186086278

09128382343

اورهال

اورهال
هزینه های بسیار زیاد خرید برخی دستگاه های صنعتی و آزمایشگاهی و خرابی دستگاهای قدیمی به علت طول عمر بالای آنها بسیاری از شرکت ها را در صنایع مختلف تحت فشار قرار داده است.

شرکت آرکا صنعت آروین برای اولین بار در ایران با همیاری متخصصین ایرانی و خارجی آمادگی دارد کلیه دستگاهای صنعتی و آزمایشگاهی شما را باز تولید (Overhaul) کند و حیات دوباره ای به صنایع بدهد.