02186086361
02186086278

09128382343

تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری
هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، در مجموع بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید را در بر می‌گیرد و به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات خاص یک سازمان، می‌تواند نقش بسیار زیادی را در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید. این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تأمین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این دست نیز تأثیرات خاص خود را خواهد داشت که هر یک از آن‌ها محلی از تأمل خواهد بود.

از همین رو شرکت آرکا صنعت آروین با دارا بودن کادری مجرب از برترین مهندسین کشور عزیزمان به ارائه خدمات تعمیر و نگهداری (Maintenance & Repair) در صنایع مختلف کشور می پردازد.