02186086361
02186086278

09128382343

دستگاه جذب اتمی (اتمیک ابزوربشن) AAS

دستگاه جذب اتمی (اتمیک ابزوربشن) AAS
دستگاه جذب اتمی (اتمیک ابزوربشن) AAS آنالیز و اندازه گیری غلظت عناصر مختلف در مقیاس ppb
دارای سیستم اتمیزاسیون الکتروترمال
دارای لامپ تخلیه بدون الکترود که منجر به ایجاد خطوط طیفی با شدت بیشتر و درنتیجه تفکیک پذیری بالاتر عناصری همچون Se و As می شود.
دارای 6 لامپ که به طور اتوماتیک و از طریق کنترل کامپیوتری قادر به تغییر از یک عنصر به عنصر دیگر است.
قابلیت اتصال اتوسمپلر به منظور تزریق اتوماتیک نمونه به اتمایزر
ماکزیمم دمای کوره اتمایزر 2950 درجه سانتیگراد
رنج طیفی 900-190 نانومتر