02166909573
02166915929

رفرکتومتر دیجیتال و پرتابل مدل RA 130 کمپانی KEM ژاپن

رفرکتومتر دیجیتال و پرتابل مدل RA 130 کمپانی KEM ژاپن
رفرکتومتر دیجیتال و پرتابل جهت اندازه گیری اندیس بریکس و ضریب شکست نور

قابلیت نمایش میزان بریکس، ضریب شکست، ضریب شکست اصلاح شده با دما، HFCS42 و HFCS55
رنچ اندازه گیری:
بریکس: 0.00 تا 85.00%
nD: 1.3200 – 1.5000
HFCS42: 0 – 76%
HFCS55: 0 – 80%

دقت اندازه گیری:
بریکس: 0.2%±
nD: ±0.0005
HFCS42/55: ±0.2%

قابلیت ذخیره 1100 داده آزمون به صورت اتوماتیک
دارای پورت IrDa جهت انتقال داده ها به کامپیوتر

ساخت کمپانی KEM ژاپن