02166909573
02166915929

اندازه گیری pH، EC و میزان اکسیژن

اندازه گیری pH، EC و میزان اکسیژن
قابل استفاده برای اندازه گیری EC ، pH و O2 در محلول های آبی
قابلیت کارکرد و کالیبراسیون آسان
قابلیت اتصال به پرینتر و کامپیوتر
دارای صفخه نمایش مناسب

رنج اندازه گیری : 14-0
رزولوشن 0.002 -/+

رنج هدایت:0.01µS/cm-400mS/cm
رزولوشن 0.5 +/-

رنج اکسیژن: 20-0 میلی گرم بر لیتر
رزولوشن:1%+/-

دیگر محصولات دسته تجهیزات كشاورزی و صنایع غذایی