02166909573
02166915929

اکسیژن متر

اکسیژن متر
اکسیژن متر دیجیتال مناسب برای اندازه گیری اکسیژن حل شده در آب و هوا
قابلیت کاربرد در سنجش کیفیت آب
به همرا پراب دارای سنسور دما با دقت بالا و محلول الکترولیت
دارای کیف قابل حمل
دارای کابل RS232

Measurement range: dissolved oxygen 0 - 20 mg/l,
oxygen in the air up to 100 %,
temperature 0 to +50°C

Accuracy: dissolved oxygen ± 0.4 mg/l
oxygen in the air ± 0.7 %
temperature ± 1 °C

دیگر محصولات دسته تجهیزات كشاورزی و صنایع غذایی