02186086361
02186086278

09128382343

رنگ سنج رومیزی چشمی مدل F جهت سنجش رنگ روغنها و مایعات خوراکی کمپانی Lovibond انگلستان

رنگ سنج رومیزی چشمی مدل F جهت سنجش رنگ روغنها و مایعات خوراکی کمپانی Lovibond انگلستان
رنگ سنج رومیزی چشمی مدل F جهت سنجش رنگ مطابق مقیاس Lovibond® RYBN
مطابق استانداردهای:
AOCS Cc 13e-92, AOCS Cc 13j-97, BS684, ISO 15305

دارای ست کامل 11 تایی فیلترهای شیشه ای رنگ ثابت مناسب مقیاس Lovibond:
- قرمز: 0.9 - 0.1, 9.0 - 1.0, 70 - 10.0
- زرد: 0.9 - 0.1, 9.0 - 1.0, 70 - 10.0
- آبی: 0.9 - 0.1, 9.0 - 1.0, 40 - 10.0
- خنثی: 0.9 - 0.1, 3.0 - 1.0
طول مسیر نوری: تا 153 میلی متر (6 اینچ)
دارای دو سل شیشه ای 1 اینچ و 51/4 اینچ و رفرنس سفید

ساخت کمپانی Lovibond انگلستان

دیگر محصولات دسته تجهیزات كشاورزی و صنایع غذایی