02186086361
02186086278

09128382343

آنالایزر FTIR بنزین و گازوئیل مدل Eraspec کمپانی Eralytics اتریش

آنالایزر FTIR  بنزین و گازوئیل مدل Eraspec کمپانی Eralytics اتریش
دستگاه آنالیز سوخت FTIR ساخت کمپانی Eralytics اتریش، دستگاهی کاملاً پرتابل برای تست بنزین، گازوییل، سوخت جت و ترکیبات سوخت بایو است. بیش از صد پارامتر اندازه گیری و سنجش سوخت به طور بسیار دقیق با استفاده از سنجش طیفی به روش FTIR، به وسیله این دستگاه قابل انداز گیری است. از جمله این پارامترها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

برای بنزین :
1.عدد اکتان: RON(70-110)، MON(65-105)، (67-107) AKI
2. فشار بخار (RVP & DVPE)
3. پارامترهای تقطیر (,IBP, T10, T50, T90, FBP, E70/100/150 (°C), E200/300 (°F))
4. دانسیته : 0 تا 3g/cm3
5. غلظت آروماتیک ها
6. نوع و غلظت ترکیبات اکسیژن دار
7. نوع و غلظت اکتان بوسترها
8. نوع و غلظت آنیلین
و ...

برای گازوییل:
1. عدد ستان
2. اندیس ستان
3. ویسکویته کینماتیک در 40 درجه سانتیگراد
4. ویسکوزیته دینامیک در 40 درجه سانتیگراد
5. (CFPP (COLD FILTER PLUGGING POINT
6. پارامترهای تقطیر (IBP, T10/50/65/85/90/95, FBP، R250, R350)
7. دانسیته: 0 تا 3g/cm3
8. غلظت آروماتیک کل
9. مقادیر بایو دیزل
10. میزان بهبوددهنده های ستان

برای سوخت جت:
1. نقطه اشتعال (از 20- تا 100+ درجه سانتیگراد)
2. نقطه انجماد (از 80- تا 20+ درجه سانتیگراد)
3. ویسکوزیته کینماتیک در 20- درجه سانتیگراد
4. پارامترهای تقطیر (IBP, T10/ 50/90/95, FBP,، E10/50, R200)
5. نقطه دود
6. مقدار آروماتیک کل
7. مقدار نفتالین ها
8. دانسیته: 0 تا 3g/cm3
9. ترکیبات بایودیزل

همه این پارامترها با این دستگاه به وزن 12 کیلوگرم و به ابعاد 253×368×277 میلی متر قابل اندازه گیری است. دستگاه دارای صفحه نمایش لمسی رنگی 8.4 اینچی و 4 یو اس بی می باشد.
مطابق با استانداردهای :
ASTM D5845, D6277, D7777, D7806, EN 238, EN 14078, ISO 15212

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی