02186086361
02186086278

09128382343

حمام تعیین ویسکوزیته کینماتیک فراورده های نفتی مدل KV 3000 کمپانی Koehler امریکا

حمام تعیین ویسکوزیته کینماتیک فراورده های نفتی مدل KV 3000 کمپانی Koehler امریکا
حمام ویسکوزیته دما ثابت جهت تعیین ویسکوزیته کینماتیک فراورده های نفتی مطابق استانداردهای:
ASTM D445, D6074, D6158; IP 71; ISO 3104; DIN 51550; FTM 791-305; NF T 60-100
قابلیت کنترل دما از دمای محیط تا 150 درجه سانتیگراد
دارای قابلیت اتصال خنک کننده خارجی به منظور انجام تست در دماهای کمتر از دمای محیط
دارای سیستم کنترل میکروپروسسور و دقت کنترل دمای 0.01± درجه سانتیگراد
دارای نمایشگر دیجیتال دما جهت کنترل دمای واقعی حمام
گنجایش قرارگیری و تست 7 ویسکومتر به طور همزمان
دارای سیستم تایمر دیجیتال جهت اندازه گیری زمان جریان نمونه
ظرفیت حمام 22 لیتر (5.8gal)
دارای سیستم ایمنی قطع اضطراری دما

ساخت کمپانی Koehler امریکا

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی