02186086361
02186086278

09128382343

دستگاه آزمایش کشش مستقیم قیر (DTT) ساخت کمپانی Interlaken امریکا

دستگاه آزمایش کشش مستقیم قیر  (DTT) ساخت کمپانی Interlaken امریکا
دستگاه تست کشش مستقیم قیر(Direct Tension Tester- DDT)
مطابق استانداردهای ASTM D6723 و AASHTO T314

دارای محدوده دمایی 40- تا 6+ درجه سانتیگراد
پایداری دمایی 0.1± درجه سانتیگراد
رنج سرعت 0.372 تا 312 میلیمتر بر دقیقه
رنج جابجایی 75 میلیمتر
دقت تغییر مکان 0.1% کل محدوده
اعمال نیرو تا 500 نیوتن با دقت 0.5%
دارای رایانه و نرم افزار کنترل تست با قابلیت ثبت همزمان داده های نمایش داده شده
قابلیت انتقال داده ها به نرم افزارهایی مانند اکسل برای پردازش بیشتر
دارای مد آزمایش پیش فرض و تحقیقاتی
به همراه سیستم کنترل دما، کیت ساخت نمونه، انبرک و فنرکالیبره و 6 عدد قالب،
قابلیت انجام آزمایشهای چسبندگی و تاول (Blister)

ساخت کمپانی Interlaken امریکا

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی