02186086361
02186086278

09128382343

دستگاه تعیین خواص شستشوی گریس با آب (Water Washout) مدل K19295 کمپانی Koehler امریکا

دستگاه تعیین خواص شستشوی گریس با آب (Water Washout) مدل K19295 کمپانی Koehler امریکا
تعیین خواص شستشوی گریس با آب (Water-Washout Characteristics) مطابق استانداردهای:
ASTM D1264, D4950, IP215, FTM 791-3252

در این آزمایش نمونه گریس در یک بلبرینگ فشرده شده (Packed) و در مقابل بخار آب پایدار تحت شرایط کنترل شده در دستگاه قرار میگیرد. درصد گریس شسته شده در بازه زمانی یک ساعت پس از توزین نمونه حاصل می شود.

این دستگاه متشکل از مخزن، بلبرینگ، سیستم سیرکولاسیون و موتور محرک است و قابلیت کنترل دقیق دما در دماهای 100 و 175 رجه فارنهایت (38 و 79 درجه سانتیگراد) مطابق روش استاندارد ASTM را دارد.

کنترل دما با دقت 0.5± درجه سانتیگراد (1± درجه فارنهایت)
موتور محرک: 1725rpm (قابلیت چرخش نمونه در 600rpm را دارد.)
ارائه به همراه مخزن تست و ترمومترهای ASTM 15F و ASTM 15C

ساخت کمپانی Koehler امریکا

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی