02186086361
02186086278

09128382343

دستگاه تعیین میزان سولفور کل فراورده های نفتی به روش EDXRF کمپانی USLAB امریکا

دستگاه تعیین میزان سولفور کل فراورده های نفتی به روش EDXRF کمپانی USLAB امریکا
تعیین میزان سولفور کل فراورده های نفتی به روش ED-XRF مطابق روش استاندارد ASTM D4294

رنج اندازه گیری 7ppm تا 5% وزنی
تکرارپذیری بهتر از (S+0.6)0.029
زمان آزمایش 60 تا 180 ثانیه
دارای صفحه نمایش LCD بزرگ جهت ارائه نتایج
دارای پرینتر جهت چاپ نتیجه آزمون
دارای پورت RS232 جهت اتصال به کامپیوتر
میزان نمونه موردنیاز در هر تست 2 تا 3 میلی لیتر
دارای سرتیفیکیت کالیبراسیون (کالیبره با 12 محلول استاندارد AccuStandard امریکا)

ساخت کمپانی USLAB امریکا

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی