02186086361
02186086278

09128382343

دستگاه تقطیر در اتمسفر اتوماتیک فرآورده های نفتی سری ADA 5000 کمپانی Koehler امریکا

دستگاه تقطیر در اتمسفر اتوماتیک فرآورده های نفتی سری ADA 5000 کمپانی Koehler امریکا
تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی تمام اتوماتیک مطابق استانداردهای:
ASTM D86, D285, D850, D1078, D4737, D189

رنج تقطیر 0 تا 450 درجه سانتیگراد
دمای خنک کننده از 5- تا 60+ درجه سانتیگراد
دقت کنترل دمای 0.1± درجه
دقت حجمی 0.01± میلی لیتر توسط دتکتور فوتوالکتریک مادون قرمز
پراب Pt-100 RTD با سیستم کالیبراسیون اتوماتیک دما (برحسب درجه سانتیگراد یا فارنهایت)
قابلیت تعیین اتوماتیک نقطه جوش اولیه (IBP)و نقطه جوش نهایی (FBP) و همچنین Dry Point
کالیبراسیون اتوماتیک حجم و دما
دارای قابلیت برنامه ریزی و انتخاب سرعت تقطیر از 2 تا 15ml/min
دارای سیستم سرمایش - گرمایش بسیار قدرتمند
دارای سیستم ایمنی اطفای حریق اتوماتیک

این دستگاه در دو مدل با کامپیوتر داخلی و بدون کامپیوتر قابل ارائه می باشد. مدل بدون کامپیوتر، قابلیت اتصال به کامپیوتر خارجی و کنترل پارامترهای تقطیر از طریق نرم افزار را دارا می باشد. در مدل دیگر، مانیتور رنگی لمسی بزرگی جهت مشاهده نتایج، کاربری جهت کنترل تست و ملاحظه کلیه منحنی ها بر روی دستگاه طراحی شده است.

در هر دو مدل، پارامترهای تقطیر توسط نرم افزار دستگاه به راحتی قابل کنترل می باشد. نتایج آزمایش به صورت همزمان (Real-Time)به همراه منحنی های تقطیر، دما، نرخ تقطیر، توان حرارتی، منحنی های مقایسه ای با یا بدون اصلاحات بارومتریک، قابل محاسبه و مشاهده می باشد.

این دستگاه همچنین قابلیت محاسبه اتوماتیک اندیس ستان توسط نرم افزار را دارد. همچنین می تواند میزان کربن باقیمانده فراورده های تقطیر شده سبک را طبق ASTM D189 تعیین کند.

ساخت کمپانی Koehler امریکا

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی