02186086361
02186086278

09128382343

دستگاه توتال سولفور آنالایزر، نیتروژن مدل Multitek ساخت PAC امریکا

دستگاه توتال سولفور آنالایزر، نیتروژن  مدل Multitek ساخت PAC امریکا
آنالایزر سولفور، نیتروژن و هالیدها مدل Multitek ساخت PAC امریکا

قابلیت آنالیز عناصر سولفور/نیتروژن/کلر (هالیدها) به صورت جداگانه و یا به صورت همزمان با هم در نمونه

قابلیت آنالیز نمونه های جامد، مایع، گاز و LPG

آنالیز نمونه ها در این دستگاه براساس تکنولوژی های کروماتوگرافی یونی (IC)، فلوئورسنس فرابنفش (UVF) و کمیلومینسنس صورت می گیرد که همین امر منجر به دقت شناسایی و حد تشخیص بالای دستگاه (در حد pbb) می گردد.

استانداردها:

ASTM D4629, ASTM D5176, ASTM D5453, ASTM D5762, ASTM D6667, ASTM D7183, ASTM D7359, DIN 38409, EN ISO 20846, ENV 12260, UOP 936, UOP 971, EN 15486, ASTM D7551, ASTM D7184

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی