02186086361
02186086278

09128382343

دستگاه دیجیتال اتوماتیک تعیین نقطه اشتعال فراورده های نفتی به روش بسته مدل CC2010A کمپانی USLAB امریکا

دستگاه دیجیتال اتوماتیک تعیین نقطه اشتعال فراورده های نفتی به روش بسته مدل CC2010A کمپانی USLAB امریکا
دستگاه تعیین نقطه اشتعال (Flash Point) فراورده های نفتی به صورت دیجیتال و اتوماتیک به روش بسته مطابق استاندارد ASTM D93

رنج اندازه گیری دما تا 300 درجه سانتیگراد
دقت اندازه گیری دما: 0.5± درجه سانتیگراد
رزولوشن دما: 0.1 درجه سانتیگراد
رزولوشن دما: 0.1 درجه سانتیگراد
دارای صفحه نمایش رنگی LCD جهت کاربری آسان و نمایش داده ها
قابلیت شبیه سازی و رسم منحنی دما-زمان
دارای پرینتر جهت چاپ نتیجه آزمون
دارای برنامه اتوماتیک کنترل دما
قابلیت اصلاح اتوماتیک اثر فشار اتمسفر بر آزمون
قابلیت ذخیره سازی 100 گروه داده حاصل از تست
تکرارپذیری بهتر از 2 درجه سانتیگراد
دارای اهرم اتوماتیک انجام تست و همچنین سیستم جرقه الکتریکی

ساخت کمپانی USLAB امریکا

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی