02186086361
02186086278

09128382343

رنگ سنج سیبولت (Saybolt) فرآورده های نفتی مدل K13009 کمپانی Koehler امریکا

رنگ سنج سیبولت (Saybolt) فرآورده های نفتی مدل K13009 کمپانی Koehler امریکا
این روش جهت تعیین رنگ محصولات نفتی رنگ نخورده از قبیل بنزین سبك، بنزين سنگين، نفت سفيد، نفت چراغ، نفت جت، بنزين جت و به طور کلی تمام مواد نفتی سفید به کار می رود.
تعریف علمی از رنگ مواد شفاف نفتی که در محدوده 16- (کمترین) تا 30+ ( بیشترین) شماره رنگی قرار گرفته اند عبارتست از ارتفاع ستون از نفت که هنگامی که با رنگ استاندارد (یکی از 3 دیسک مقایسه ای) مورد مقایسه قرار گیرد، کاملاً با آن هماهنگ شود كه برای خواندن عدد رنگ از جدول دستگاه استفاده مي شود.
ماده نفتي را در ستون مخصوص دستگاه ريخته، رنگ آن را با یکی از دیسک های رنگی استاندارد مقایسه ميكنيم. به تدریج از مقدار نمونه کم کرده تا جایی که رنگ نمونه بدون تردید از رنگ دیسک مقایسه کمتر شود. آنگاه ارتفاع ستون را خوانده، با استفاده از جدول دستگاه، رنگ معادل آن را بدست آورده، یک شماره بالاتر را به عنوان رنگ نمونه در نظر می گیریم.

مطابق با استانداردهای:
ASTM D156; DIN 51411; FTM 791-101; NF M 07-003
دارای هولدر متحرک سه تایی جهت تغییر آسان دیسکهای استاندارد
دارای لنز چشمی، لامپ استاندارد 240-110 ولت، چارت تبدیل، دیسک های استاندارد کامل و نیمه، ست کامل ظروف شیشه ای موردنیاز و دیگر ملزومات تست

ساخت کمپانی Koehler امریکا

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی