02186086361
02186086278

09128382343

رنگ سنج ASTM فراورده های نفتی مدل AF 650 کمپانی Lovibond انگلستان

رنگ سنج ASTM فراورده های نفتی مدل AF 650 کمپانی Lovibond انگلستان
اين روش تعيين رنگ گروه وسيعى از فرآورده هاى نفتى مانند روغن هاى روان كننده، گرم كننده و سوخت هاى ديزلى و محصولات واكسى را پوشش مى دهد. رنگ فرآورده هايى كه توسط روش ASTM D1500 روشن تر (كمتر) از 0.5 باشد، با روش D156 اندازه گيري مي شود .
دستگاه کالریمتر متشكل از منبع نور (روشنايى)، شيشه هاي رنگي استاندارد، ظرف آزمايش (استوانه شيشه اى) همراه با پوشش و محل مشاهده رنگ مى باشد. فرآورده مورد آزمايش در ظرف آزمايش ريخته شده و با ديسك شيشه اى رنگى مقايسه شده و در محدوده 5/0 تا 8 خوانده مى شود. در صورت عدم مشاهده انطباق دقيق و قرار گرفتن رنگ فرآورده بين دو رنگ استاندارد، عدد (رنگ) بزرگتر گزارش مى شود.

مطابق با استانداردهای:
ASTM D1500, ISO 2049, IP 196, DIN 51 578, BS 5859, JIS K2580,
NFT 60-104, NBN T52-109, FTMS 791 102
دارای محفظه سه تایی جهت مقایسه مستقیم و بهینه بین رنگ نمونه و دیسک های استاندارد
دارای استانداردهای رنگ 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 و 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0
تعبیه شده در دو دیسک جهت افزایش دقت در کل رنج موردآزمایش
دارای منبع نور لامپ هالوژن با فیلترهای Daylight جهت تطابق حداکثری با متد استاندارد

ساخت کمپانی Lovibond انگلستان

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی