02166909573
02166915929

آنالیز bet

آنالیز bet

آنالیز bet- آنالایز bet رفلوئورسنس اشعه X، قابلیت شناسایی  آنالیز bet

آنالیز bet- آنالایز bet رفلوئورسنس اشعه X، قابلیت شناسایی  آنالیز bet

دستگاه آنالیز bet رومیزی برای آنالایزرفلوئورسنس اشعه X با قابلیت شناسایی همزمان 20 عنصر شیمیایی است.

کاربرانی که از آنالیز bet بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند