02186086361
02186086278

09128382343

قالب فلزی بتن

قالب فلزی بتن- دستگاه تست پیرشدگی قالب فلزی بتن، قالب فلزی بتن ساخت ATS

قالب فلزی بتن- دستگاه تست پیرشدگی قالب فلزی بتن، قالب فلزی بتن ساخت ATS

دستگاه تست پیرشدگی قالب فلزی بتن ساخت کمپانی ATS امریکا بوده و از آن جهت انجام آزمون پیرشدگی تحت فشار استفاده می شود.

محصولات مرتبط با قالب فلزی بتن

کاربرانی که از قالب فلزی بتن بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند