02166909573
02166915929

قالب فلزی بتن

قالب فلزی بتن

قالب فلزی بتن- دستگاه تست پیرشدگی قالب فلزی بتن، قالب فلزی بتن ساخت ATS

قالب فلزی بتن- دستگاه تست پیرشدگی قالب فلزی بتن، قالب فلزی بتن ساخت ATS

دستگاه تست پیرشدگی قالب فلزی بتن ساخت کمپانی ATS امریکا بوده و از آن جهت انجام آزمون پیرشدگی تحت فشار استفاده می شود.

کاربرانی که از قالب فلزی بتن بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند