02186086361
02186086278

09128382343

کالیبراسیون

کالیبراسیون-کالیبراسیون اکتان سنج، کالیبراسیون مواد، دستگاه کالیبراسیون، کالیبراسیون آزمایشگاهی، قیمت کالیبراسیون

کالیبراسیون

کالیبراسیون از کارهای مهمی است که باید به صورت دوره‌ای در هر آزمایشگاه صورت بگیرید. سنجش میزان دقت و صحت دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی، مورد مهمی است که به کمک امر کالیبراسیون انجام می‌شود. در نتیجه با برنامه‌ریزی درست برای کالیبراسیون می‌توان به میزان اعتبار نتایج برآمده از فعالیت‌های آزمایشگاهی نیز مطمئن تر بود.

کالیبراسیون تست سولفور

یکی از مهم‌ترین کاربردهای کالیبراسیون در آزمایشگاه‌ها، کالیبراسیون تست سولفور است. به کمک کالیبراسیون تست سولفور می‌توان مقدار گوگرد مواد را سنجید. در واقع کالیبراسیون تعیین میزان سولفور مواد را منجر می‌شود. به همین خاطر انجام کالیبراسیون دستگاه تست سولفور امری مهم در آزمایشگاه‌ها و صنایع مربوطه است که به هیچ وجه نباید به آن بی‌توجه بود.

کالیبراسیون تست سولفور فراورده‌های نفتی

فراورده‌های نفتی نیز نیازمند سنجش میزان سولفور هستند به همین خاطر به کالیبراسیون نیز نیازمندند. به همین خاطر کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده‌های نفتی از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌بایست از کالیبراسیون برای تعیین میزان سولفور فراورده‌های نفتی استفاده شود.

کالیبراسیون اکتان سنج

اکتان سنج دستگاه دیگری است که برای بررسی میزان دقت خود به کالیبراسیون نیازمند است. کالیبراسیون اکتان سنج به مسئولین آزمایشگاهی کمک می‌کند تا دقت نتایجی که اکتان سنج نشان می‌دهد را بررسی کنید. درنتیجه نیاز است که در ادوار زمانی مرتبط برای کالیبراسیون اکتان سنج برنامه‌ریزی کنند.

کالیبراسیون چنین تعریف شده : کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه.به زبان ساده کالیبراسیون اندازه گیری و صحت وسیله اندازه گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می باشد. جهت مطلع شدن از قیمت کالیبراسیون و هم چنین مشاوره برای خرید کالیبراسیون با آرکا صنعت آروین در ارتباط باشید.

خدمات مرتبط با کالیبراسیون

محصولات مرتبط با کالیبراسیون

کاربرانی که از کالیبراسیون بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند