02166909573
02166915929

تعیین میزان آب به روش تقطیر دین استارک

تعیین میزان آب به روش تقطیر دین استارک

تعیین میزان آب به روش تقطیر دین استارک-دین استارک-دستگاه دین استارک-تقطیر دین استارک

تعیین میزان آب به روش تقطیر دین استارک به وسیله دستگاه های مخصوصی اتفاق می افتد.
تقطیردین استارک نام دستگاهی است که در سنتز شیمیایی برای جمع آوری آب و یاسایر مایعات از یک راکتور به کار گرفته می شود. نام دیگر دستگاه تقطیردین استارک، دریافت کننده دین استارک یا تله تقطیر است و در زبان انگلیسی به dean stark head مشهور است. دین استارک در واقع یکی از شیشه های آزمایشگاهی است که به بورت شباهت دارد و شکل آن به صورت استوانه و عمودی است. ساختار دین استارک شبیه به بورت است و از شیشه ساخته می شود. درتقطیر دین استارک مایعاتی که با یکدیگر مخلوط نمی شوند، به صورت لایه های مختلف جدا می شوند. زمانی که لایه ای دارای چگالی کمتر است، در قسمت بالاتر قرار می گیرد و به نزدیکی بازویی در دستگاه دین استارک می رسد و می تواند مجدد به داخل راکتور بازگردد. دونوع از دستگاه دین استارک وجود دارد که شما می توانید از طریق تلفن های تماس و ارتباط با نمایندگی آرکا صنعت آروین، آن ها را تهیه نمایید. یک دین استارک همراه با حلال هایی با چگالی کمتر از آب است و دین استارک دیگر همراه با حلال هایی است که برای چگالی بیشتر از آب استفاده می شود. لوازم تقطیر دین استارک را می توانید از آرکا صنعت آروین تهیه نمایید.

تعیین میزان آب به روش تقطیر دین استارک به وسیله دستگاه های مخصوصی اتفاق می افتد.

کاربرانی که از تعیین میزان آب به روش تقطیر دین استارک بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند