02186086361
02186086278

09128382343

تعیین نقطه ابری شدن

تعیین نقطه ابری شدن- آزمایش تعیین نقطه ابری شدن، دستگاه تعیین نقطه ابری شدن

در آزمایش جهت تعیین نقطه ابری شدن زمانی که روغن به 10درجه سلسیوس رسید ولی ابری شدن روغن اتفاق نیوفتاد در این مرحه برای تعیین نقطه ابری شدن دمای دستگاه را کاهش می دهیم. در تعیین نقطه ابری شدن قطر لوله آزمایش تقریبا 3 سانتی کمتر باید باشد.

دیگر تگ های محبوب آرکا صنعت آروین را ملاحظه کنید :

برای تعیین نقطه ابری شدن باید آزمایش نقطه ابری شدن را انجام داد. یکی از وسایل ضروری برای تعیین نقطه ابری شدن حمام سرمایش می باشد. در تعیین نقطه ابری شدن تمامی مراحل باید دقیق انجام شوند

خدمات مرتبط با تعیین نقطه ابری شدن

محصولات مرتبط با تعیین نقطه ابری شدن

کاربرانی که از تعیین نقطه ابری شدن بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند