02166909573
02166915929

رفرکتومتر دیجیتال روغن

رفرکتومتر دیجیتال روغن

رفرکتومتر دیجیتال روغن-رفرکتومر روغن-دستگاه رفرکتومتر روغن

دستگاه رفرکتومتر دیجیتال روغن یا شکست سنج دستگاهی کاربردی در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی است که می توان به کمک آن نوع ماده و غلظت و بریکس را اندازه گیری و تعیین نمود. رفرکتومتردیجیتال روغن قابلیت اندازه گیری شکست نور همراه با پارامتر بریکس در محلول ها را دارد. بیشترین استفاده از دستگاه های رفرکتومتر دیجیتال روغن یا شکست سنج در کارخانه های روغن برای اندازه گیری میزان غلظت مواد آن است. دستگاه رفرکتومتر دیجیتال روغن در انواع مختلفی تولید شده است که متناسب با نیاز صنایع و حجم استفاده از این دستگاه قابل انتخاب است. رفرکتومتر دیجیتال، رفرکتومتر آنالوگ، رفرکتومتر آنلاین، رفرکتومتر اتوماتیک و رفرکتومتر رومیزی و خطی از انواع مختلف این دستگاه آنالیز هستند.
دستگاه شکست سنج یا رفرکتومتر دیجیتال روغن ضریب شکست مایعات، جامدات نیمه شفاف و گازها را به آسانی به کمک تابش نور از لایه های مواد برای تعیین میزان ناخالصی آن ها تشخیص می دهد. علاوه بر آن اندازه غلظت مواد نیز از طریق دستگاه رفرکتومترروغن قابل اندازه گیری است. نمونه های متفاوت از دستگاه رفرکتومتر را از آرکا صنعت آروین بخواهید.

دستگاه رفرکتومتر دیجیتال روغن یا شکست سنج دستگاهی کاربردی در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی است که می توان به کمک آن نوع ماده و غلظت و بریکس را اندازه گیری و تعیین نمود.

کاربرانی که از رفرکتومتر دیجیتال روغن بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند