02166909573
02166915929

سختی سنج بافت میوه

سختی سنج بافت میوه

سختی سنج بافت میوه- سختی سنج بافت میوه راکول سری RMT،سختی سنج استاندارد

سختی سنج بافت میوه- سختی سنج بافت میوه راکول سری RMT،سختی سنج استاندارد

سختی سنج بافت میوه راکول سری RMT ساخت ژاپن است و این دستگاه سختی سنج مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد.

کاربرانی که از سختی سنج بافت میوه بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند