02186086361
02186086278

09128382343

سختی سنج میوه

سختی سنج میوه - تست سختی میوه ها,پنترومتر میوه برای اندازه گیری میزان سختی میوه

سختی سنج (سفتی سنج) میوه دستگاهی است که امروزه توسط مراکز تحقیقاتی کشاورزی و صنایع غذایی جهت بررسی و تشخیص درجه رسیدگی انواع مختلف میوه به منظور بهبود کیفیت و تعیین زمان مناسب ذخیره سازی و حمل و نقل به طور گستره ای مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان سفتی (سختی) بافت میوه بسته به شرایط کشت، آب و هوا، متد مورد استفاده کاشت و برداشت و غیره تغییر میکند و بنابراین طبقه بندی استاندارد جهانی برای این امر وجود ندارد. اما طبق بررسی های انجام شده در آلمان، این پارامتر برای میوه های نسبتاً سفت / سخت مانند سیب و گلابی بین 5.5 تا 7.5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (kg/cm2) و برای میوه های نرمی چون آلو بین 2.5 تا 3kg/cm2 متغیر است.

دیگر تگ های محبوب آرکا صنعت آروین را ملاحظه کنید :

سختی سنج (سفتی سنج) میوه دستگاهی است که امروزه توسط مراکز تحقیقاتی کشاورزی و صنایع غذایی جهت بررسی و تشخیص درجه رسیدگی انواع مختلف میوه به منظور بهبود کیفیت و تعیین زمان مناسب ذخیره سازی و حمل و نقل به طور گستره ای مورد استفاده قرار می گیرد. میزان سفتی (سختی) بافت میوه بسته به شرایط کشت، آب و هوا، متد مورد استفاده کاشت و برداشت و غیره تغییر میکند و بنابراین طبقه بندی استاندارد جهانی برای این امر وجود ندارد. اما طبق بررسی های انجام شده در آلمان، این پارامتر برای میوه های نسبتاً سفت / سخت مانند سیب و گلابی بین 5.5 تا 7.5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (kg/cm2) و برای میوه های نرمی چون آلو بین 2.5 تا 3kg/cm2 متغیر است.

محصولات مرتبط با سختی سنج میوه

کاربرانی که از سختی سنج میوه بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند