02166909573
02166915929

سنسور رطوبت سنج خاک

سنسور رطوبت سنج خاک

سنسور رطوبت سنج خاک- سنسور تعیین میزان رطوبت خاک، دستگاه تعيين دانسيته طوبت خاک

سنسور رطوبت سنج خاک- سنسور تعیین میزان رطوبت خاک، دستگاه تعيين دانسيته طوبت خاک

سنسور تعیین میزان رطوبت خاک (TDR) مدل TDR 100 و از این دستگاه برای تعيين دانسيته طوبت خاک هم استفاده می شود.

کاربرانی که از سنسور رطوبت سنج خاک بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند