02186086361
02186086278

09128382343

نقطه ابری شدن

نقطه ابری شدن- آزمایش نقطه ابری شدن، تعیین نقطه ابری شدن، حمام نقطه ابری شدن

برای تعیین نقطه ابری باید آزمایش نقطه ابری شدن را انجام داد. نقطه ابری شدن در دمایی اتفاق می افتد که هاله ای از کریستال هایی که دارای ترکیبات پارافینی هستند ظاهر می شود

دیگر تگ های محبوب آرکا صنعت آروین را ملاحظه کنید :

در دمای نقطه ابری نمونه مورد نظر سال خود را دارد و از دست نداده است و هم چنین در نقطه ابری شدن از سیال می توان استفاده کرد

محصولات مرتبط با نقطه ابری شدن

کاربرانی که از نقطه ابری شدن بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند