02186086361
02186086278

09128382343

ویسکوزیته دینامیک

ویسکوزیته دینامیک-دستگاه ویسکوزیته دینامیک، قیمت ویسکوزیته دینامیک

ویسکوزیته یک مایع یا گاز است که میزان مقاومت مایع یا گاز در برابر جاری شدن را نشان می دهد . برای محاسبه ویسکوزیته دینامیکی باید واحد آنرا بدست آورد. ناروانی از مقاومت یک سیال بمنزلت بکار بردن تنش برشی، پایداری اصطکاکی یک مایع یا گاز را در برابر شارش یا لغزیدن لایه‌ها، زمانی که تحت تنش برشی گذاشته میشوند را به عبارت دیگر گِران‌رَوی مینامند. اسم‌های دیگر گران‌روی شامل؛ چسبناکی، وُشکسانی ویسکوزیته میباشد. هرچه ویسکوزیته مایعی در حال حرکت زیادتر باشد برای تولید دگرگونی یک اندازه به تنش برشی زیادتری احتیاج دارد. ویسکوزیته شاره‌های مایع زمانی کاهش میبابد که دما با افزایش مواجه شود، اما در گاز ها این قضیه برعکس عمل میکند. نکته مهم این است که دگرگونی آن برای شاره‌های گوناگون متفاوت می باشد.

دیگر تگ های محبوب آرکا صنعت آروین را ملاحظه کنید :

برای اطلاع از توضیحات ویسکوزیته دینامیک وهم چنین قیمت ویسکوزیته دینامیک و دستگاه ویسکوزیته دینامیک با آرکا صنعت آروین در ارتباط باشید. حمام ویسکوزیته کینماتیک فراورده های نفتی محصول جدید کمپانی امریکایی میباشد.

محصولات مرتبط با ویسکوزیته دینامیک

کاربرانی که از ویسکوزیته دینامیک بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند