02166909573
02166915929

ویسکوزیته کینماتیک

ویسکوزیته کینماتیک

ویسکوزیته کینماتیک - دستگاه ویسکوزیته کینماتیک,انواع ویسکوزیته کینماتیک

ویسکوزیته یک گاز یا مایع است که میزان مقاومت آن مایع یا گاز را در برابر جاری شدن را نشان می دهد. در ویسکوزیته کینماتیک، ويسکومتر باید کاليبره شده باشد. دستگاه ویسکوزیته کینماتیک دارای 4 محفظه می باشد با توجه داشت که در ویسکوزیته کینماتیک بهترین نوع آن را انتخاب کرد.

ویسکوزیته کینماتیک آرکا صنعت آروین, دستگاه ویسکوزیته کینماتیک قابلیت انجام آزمایش در دمای 20 تا 170 درجه سانتیگراد را دارد. , ویسکوزیته کینماتیک انواع مختلفی دارد مانند: ویسکوزیته کینماتیک اروپایی و آمریکایی (تلفن : 66909573)

کاربرانی که از ویسکوزیته کینماتیک بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند