02186086361
02186086278

09128382343

ویسکوزیته کینماتیک

ویسکوزیته کینماتیک - دستگاه ویسکوزیته کینماتیک,انواع ویسکوزیته کینماتیک

ویسکوزیته اندازه گیری مقاومت یک مایع نسبت به جریان یافتن ، یا دقیق تر بخواهیم بگوییم ، نسبت نیروی مورد نیاز برای غلبه بر اصطکاک داخلی بین لایه های مایع ( استرس برشی ) به تغییر در سرعت بین لایه های مایع ( گرادیان سرعت ) است . ویسکوزیته ی کینماتیک، نسبت ویسکوزیته ی یک جریان به چگالی آن یا مقاومت یک مایع به جریان یافتن تحت گرانش است . طیف وسیعی از ویسکومتر های شیشه ای مویین موجود هستند از جمله Ubbelhode, Cannon-Fenske ، BS/IP/RF U-tube و Zeitfuchs . این ابزار معمولا در ارتباط با حمام های ویسکوزیته برای حفظ یک دمای پایدار استفاده می شوند . هزینه ی کم این ابزار و دقت آن ها باعث می شود انتخاب مطلوبی برای اندازه گیری ویسکوزیته کینماتیک در کاربرد های مختلف خصوصاً در صنایع نفت و پتروشیمی باشند.

دیگر تگ های محبوب آرکا صنعت آروین را ملاحظه کنید :

ویسکوزیته اندازه گیری مقاومت یک مایع نسبت به جریان یافتن ، یا دقیق تر بخواهیم بگوییم ، نسبت نیروی مورد نیاز برای غلبه بر اصطکاک داخلی بین لایه های مایع ( استرس برشی ) به تغییر در سرعت بین لایه های مایع ( گرادیان سرعت ) است . ویسکوزیته ی کینماتیک، نسبت ویسکوزیته ی یک جریان به چگالی آن یا مقاومت یک مایع به جریان یافتن تحت گرانش است . طیف وسیعی از ویسکومتر های شیشه ای مویین موجود هستند از جمله Ubbelhode, Cannon-Fenske ، BS/IP/RF U-tube و Zeitfuchs . این ابزار معمولا در ارتباط با حمام های ویسکوزیته برای حفظ یک دمای پایدار استفاده می شوند . هزینه ی کم این ابزار و دقت آن ها باعث می شود انتخاب مطلوبی برای اندازه گیری ویسکوزیته کینماتیک در کاربرد های مختلف خصوصاً در صنایع نفت و پتروشیمی باشند.

محصولات مرتبط با ویسکوزیته کینماتیک

کاربرانی که از ویسکوزیته کینماتیک بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند