02186086361
02186086278

09128382343

ویسکومتر

ویسکومتر - ویسکومتر چرخشی, ویسکومتر RV, ویسکومتر کینماتیک,تمیز کردن و خشک کردن ویسکومتر،قیمت ویسکومتر، انواع ویسکومتر

ویسکومتر دستگاهی است که با استفاده از آن اندازه ویسکوزیته مایعات را می سنجیم. ویسکومتر دو حالت می تواند داشته باشد یا مایع ویسکوز ساکن است و یا اینکه حرکت کند. یکی از شرایط نگه داری ویسکومتر این استکه با ولتاژ کم روشن شود. و اینکه باید توجه داشت که بر روی ویسکومتر آب و مواد مرطوب ریخته نشود

ویسکومتر در انواع ویسکومتر چرخشی و ویسکومتر RV است. شرکت آروین ارایه دهنده ویسکومتر کینماتیک و دستگاه تمیز کردن و خشک کردن ویسکومتر می باشد. استفاده از ویسکومتر دیجیتال می تواند دقت بالاتری داشته باشد. می توانید با تماس به مجموعه آرکا صنعت آروین اطلاعات بیشتری در مورد ویسکومتر و قیمت ویسکومتر کسب کنید

محصولات مرتبط با ویسکومتر

کاربرانی که از ویسکومتر بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند