02186086361
02186086278

09128382343

ویسکومترهای شیشه ای Cannon

ویسکومترهای شیشه ای Cannon - ویسکومترهای شیشه ای Cannon کالیبره - ویسکومترهای شیشه ای Cannon لوله ای

ویسکومترهای شیشه ای Cannon، ابزار مورد استفاده برای اندازه گیری ویسکوزیته مایع است. مقدار دقیق ویسکوزیته سیالات نیوتنی با استفاده از ویسکومترهای شیشه ای Cannon لوله ای تعیین می شود. در این روش ، زمان صرف شده برای عبور مقدار مشخصی از سیال از میان ویسکومترهای شیشه ای Cannon لوله ای با قطر و طول مشخص اندازه گیری می شود. ویسکومترهای شیشه ای Cannon با توجه به محیط کاربرد ، دقت و عملکرد در طرح های متنوعی ارائه می آرکا صنعت آروین با ارائه طیف وسیعی از ویسکومترهای شیشه ای Cannon بر مرتفع کردن این نیاز برآمده تمامی ویسکومترهای شیشه ای Cannon همراه با برگه کالیبره ارائه می شود.

دیگر تگ های محبوب آرکا صنعت آروین را ملاحظه کنید :

ویسکومترهای شیشه ای Cannon آرکا صنعت آروین به صورت ویسکومترهای شیشه ای Cannon کالیبره ارائه می شود . ویسکومترهای شیشه ای Cannon لوله ای از انواع آن است.

محصولات مرتبط با ویسکومترهای شیشه ای Cannon

کاربرانی که از ویسکومترهای شیشه ای Cannon بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند