02186086361
02186086278

09128382343

ویسکومتر کاپیلاری

ویسکومتر کاپیلاری - ویسکومتر Cannon - ویسکومتر کاپیلاری Cannon - ویسکومتر U-Tube - ویسکومتر Reverse Flow - ویسکومتر دو شاخه

ویسکومتر کاپیلاری: اندازه گیری ویسکوزیته توسط یک مایع از دستگاه آزمایشگاهی بنام ویسکوزیمتر انجام می شود. اما در این میان برای مایعاتی که ویسکوزیته ی آنها با شرایط جریانی تفاوت ایجاد شده است از تجهیزات دیگری بنام رئومتر بکار برده میشود.در مجمع میتوان اینگونه بیان کرد که ویسکوزینه فقط در شرایط جریانی میتواند توسط ویسکومتر مورد اندازه گیری واقع شود. میتوان گفت ویسکوزیته یکی از خواص ماده مانند چگالی یا نقطه ذوب و انجماد است که پیرو دمای جسم مورد نظر می باشد و ویسکوزیته ی مایعات هر چه دما شود در عمل معکوس قرار گرفته و دمایشان کاهش میابد.ویسکومتر ها دارای انواع مختلفی می باشند که شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر و لیست قیمت ویسکومتر ها با ما در تماس باشید. ویسکومتر Cannon ویسکومتر کاپیلاری Cannon ویسکومتر U-Tube ویسکومتر Reverse Flow ویسکومتر دو شاخه ویسکومتر دو شاخه Cannon ویسکومتر دو حبابه ویسکومتر دو حبابه Cannon ویسکومتر سه حبابه ویسکومتر سه حبابه Cannon ویسکومتر سه شاخه ویسکومتر سه شاخه Cannon ویسکومتر سه شاخه ابلهود ویسکومتر ابلهود: ویسکومتر آبلهود برای ویسکوزیته هایی با چگالی بالا مورد استفاده قرار میگیرد. کی از امکانات این ویسکومتر این است که مقدرا اندازه های بدست آمده از این دستگاه به حجم کل وابسته نمی باشند. برا آزمودن عملکرد طیف وسیع یاز ویسکوزیته ها به ویسکومتر هایی با تعداد بالا نیازمند است.هر یک از ویسکومتر آبلهود میتواند دامنه ای را در بر بگیرد که با حداقل زمان ویسکوزیته 5 مورد تعریف قرار می گیرد. ویسکومتر ابلهود Cannon ویسکومتر BS/U-Tube ویسکومتر سقوطی: دستگاه ویسکومتر سقوطی در اندازه گیری ویسکوزیته سیال مورد استفاده قرار میگیرد.در این آزمایشات از سالچمه هایی با ابعاد و جنس های متنوع استفاده می شود و شیر های تعبیه شده در پایین هر ستون این امکان را میدهند که ساچمه ها به آسانی از ستون ها خارج شوند ویسکومتر استوالد، دوشاخه

دیگر تگ های محبوب آرکا صنعت آروین را ملاحظه کنید :

ویسکومتر کاپیلاری - ویسکومتر Cannon - ویسکومتر کاپیلاری Cannon - ویسکومتر U-Tube - ویسکومتر Reverse Flow - ویسکومتر دو شاخه

محصولات مرتبط با ویسکومتر کاپیلاری

کاربرانی که از ویسکومتر کاپیلاری بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند