02186086361
02186086278

09128382343

پنترومتر

پنترومتر - انواع پنترومتر - پنترومتر آسفالت - پنترومتر دیجیتال- پنترومتر میوه

مدل های متنوعی از پنترومتر به چشم می خورد که طراحی پنترومتر ها بابت استفاده بر روی خاک بوده است . آن ها معمولا ظاهری مخروطی شکل یا گرد دارند . پنترومتر بر روی نمونه ی آزمایش انداخته یا از بین آن عبور داده می شود و عمق حفره ی به وجود آمده را اندازه گیری می کند . اندازه گیری ها مشخص می کنند که آیا خاک به مقدار کافی به منظور جاده سازی قوی است یا خیر . دانشمندان هم چنین پنترومتر به منظور اندازه گیری این که چه مقدار رطوبت در خاک است استفاده می کنند. از پنترومتر به وسیله ی کاوش گر های فضایی همانند با کاوش گر کاسینی- هویگنس برای اندازه گیری مقدار رطوبت در خاک سایر سیاره ها استفاده می شوند .  علاوه بر این از پنترومتردر یخبندان شناسی ، برای اندازه گیری توان و طبیعت موادی که یک توده یخ در بستر خود دارد ، استفاده می شود .

دیگر تگ های محبوب آرکا صنعت آروین را ملاحظه کنید :

پنترومتر های آرکا صنعت آروین- انواع پنترومتر با استاندارد جهانی - پنترومتر آسفالت - پنترومتر دیجیتال و پنترومتر برش پره ای جیبی- پنترومتر میوه 02186086278 - 02186086361

محصولات مرتبط با پنترومتر

کاربرانی که از پنترومتر بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند