02186086361
02186086278

09128382343

کالریمتر

کالریمتر

دستگاه بمب کالریمتر یا همان دستگاه اندازه گیری ارزش حرارتی سوخت Bomb Calorimeter جهت اندازه گیری ارزش حرارتی انواع سوخت یا همان کالری مواد استفاده میشود. دستگاه بمب کالریمتر قابلیت اندازه گیری کالری انواع سوخت و تمامی مواد قابل اشتعال را مطابق با استاندارد دارا می باشد . این دستگاه در آزمایشگاه روغن و گریس ، نفت و گاز و آزمایشگاه پتروشیمی و آزمایشگاه پالایشگاهها و آزمایشگاههای استاندارد و آزمایشگاه تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیرد انواع کالریمتر ها کالریمتر انواع مختلفی دارند: روبسی تفاضلی میکرو کالریمتر ایزوترمال (هم دما) تیتراسیون افزایش دهنده ی آهنگ واکنش نوع ساده فقط از یک دماسنج متصل به یک ظرف فلزی پر از آب تشکیل شده است، که در بالای یک محفظه ی احتراق به حالت معلق قرار دارد. برای یافتن تغییر آنتالپی در هر مول از ماده A در یک واکنش بین دو ماده ی A و B این دو ماده را به آن اضافه می کنیم، دماهای اولیه و پایانی را یادداشت می کنیم. سپس با ضرب تغییر دما در جرم و ظرفیت گرمایی ویژه مواد، مقدار انرژی خارج شده و یا جذب شده، در طول واکنش مشخص می شود. با تقسیم ایت تغییر انرژی بر تعداد مول هایی که از ماده A در واکنش حضور داشتند تغییرات آنتالپی واکنش به دست آورده می شوند. این روش اساساً در آموزش های آکادمیک برای توضیح تئوری کالریمتری مورد استفاده قرار می گیرند. میزان گرمایی که توسط محفظه از بین می رود و یا ظرفیت گرمایی ترمومتر و محفظه ی آن را در نظر نمیگیرند. کالریمتر آدیاباتیک این نوع برای بررسی واکنش خارج از کنترل استفاده می گردد. به دلیل اینکه این کالری متر در یک محیط آدیاباتیک به کار گرفته می شود، هرگونه گرمای تولید شده توسط نمونه ماده ی آزمایش، باعث می شود که نمونه دما را افزایش دهد و باعث به جلو راندن و تحریک واکنش شود. کالری متر واکنشی کالریمتر واکنشی نوعی کالری متری می باشد که در آن، یک واکنش شیمیایی در ظرف مجزای محصور شده، شروع می شود. گرماهای واکنش و گرمای کلی به دست آورده شده، توسط یکپارچه سازی جریان گرمایی، در برابر زمان اندازه گیری می گردد. کالری متر بمبی کالریمتر بمبی, نوعی کالری متر حجم دائمی می باشد. این کالریمتر در اندازه گیری گرمای احتراقی در یک واکنش خاص استفاده می شود. فشاری که کالری مترهای بمبی در هنگام کالری متری همزمان با اندازه گیری واکنش باید تحمل کنند، خیلی زیاد می باشد. دستگاه کالریمتر کالریمتر تست ارزش حرارتی کالریمتر دیجیتال کالریمتر اتوماتیک کالریمتر دیجیتال و اتوماتیک کالریمتر تعیین ارزش حرارتی کالریمتر تعیین ارزش حرارتی سوخت هیدروکربنی کالریمتر تست ارزش حرارتی سوخت هیدروکربنی کالریمتر ارزش حرارتی سوخت هیدروکربنی

دیگر تگ های محبوب آرکا صنعت آروین را ملاحظه کنید :

کالریمتر

محصولات مرتبط با کالریمتر

کاربرانی که از کالریمتر بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند